Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 | 1 |

Article title

Ecological and biological aspekt new locality of Drosera anglica Huds. near Końskich

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The work concerns the occurrence conditions Drosera anglica. (EN) within the site located 10  km  from the village of au nord   Końskie near   the Czarna River. The species is very dispersed but in a few places the density was 5-10 of specimens per 1m2. This species grows within a patch which is poor in terms of its flora. No significant expansion of trees or shrubs has been noted. This is related to quite a high level of water. Such conditions are favourable to the development of another species under threat of extinction, Rhynchospora alba. Plant-based patches with participation of sundew are heterogeneous in terms of syntaxonomy.  Presence of species has been observed, e.g. from the classes of Phragmitetea and Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Soil analyses indicate that the soils under observation are not very acidic, with average content of CaO and ash content which is optimal for this species with the ratio of C:N which indicates a temporary mire. The content of heavy metals is in norm and poses no threat to the surroundings (Pb 64-65 ppm, Cd 2.7-2.9 ppm). Wide ranges in the analysed samples refer to chromium. They do not have an adverse effect on the development of Drosera anglica. A very crucial threat is the consequence of succession, competition and hydrological conditions.

Year

Volume

73

Issue

1

Physical description

Dates

published
2018
online
10 - 06 - 2019

Contributors

References

 • Bróż E., Przemyski A. 1983 (1985), Stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomałopolskiej. Fragm. Flor. et Geob, Ann. XXIX, Pars 1: 19–30.
 • Faliński J.K.B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Wydawnictwo Naukowe. PWN. Warszawa.
 • Frahm J-PP 1983. Moosflora. Verlag Eugen-Ulmer. Stuttgart.
 • Hereźniak J. 1968. Materiały do flory naczyniowej doliny Widawki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze S. II. Z, 28: 103–154.
 • Hereźniak J. 2002. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnych części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica 1: 39–63. .
 • Jakubowska-Gabara J. 2011. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. Gatunki chronione, rzadkie, ginące i narażone.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łodź
 • Kabata-Pendias H, Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN. Warszawa
 • Kondracki J. 1994. Geografia Polski, Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne, Wydawnictwo. PWN. Warszawa.
 • Kucharski L. 1998. Interesujące zespoły roślinne występujące na torfowiskach Polski Środkowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia bot, 12: 95–108
 • Kurzac M,. Kucharski L. 1991. Rosiczka długolistna na torfowisku w Molinie, w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 47(5): 80–86.
 • Lecoufle M. 2006, Plantes carnivors, Les éditions Artémis., miasto ?? BRAK!!
 • Maciejczak B,. Bróż E. 1992. Changes in the vascular flora of the city and suburban zone of Kielce (Central Poland ) and preset state Veröff. Geob. Inst, ETH, Stifung Rübel, Zürich. 107: 374–385.
 • Mirek Z. i in. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. W: Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Olaczek R., i in. 1990. Zanikanie obszarów podmokłych i jego skutki środowiskowe dla szaty roślinnej na przykładzie województwa piotrkowskiego (zlewnie Pilicy i Warty). Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, t. XVIII: 141–198.
 • Olesiński L., Sendek A. 1980. Rhynchosporetum albae koło Dąbrowy Górniczej na Wyżynie Śląskiej. Fragm. Flor et Geob. 26(2-4): 315–319.
 • Plackowski R. 1999. Observations sur la biologie et l’ ecologie de Liparis loeselii en Pologne Centrale. Cah. Soc.n06, : 176 – 192 w: , Societe Francaise d’ Orchidophilie. 140 Colloque Paris
 • Sychowa M., Zarzycki K. . Nasze rosiczki . Chrońmy Przyrodę Ojczystą. R. XXIV, z.2 : 16-26
 • Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych niżu polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa –
 • Scamoni A. 1955. Einfürung in die Praktische Vegetationskunde. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin.
 • Siciński K.J.T. 2002 Park Krajobrazowy Międrzyrzecza Warty i Widawki. W: Parki Krajobrazowe Polski Środkowej Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin. Konferencja Naukowa Parki Krajobrazowe w Polsce – 25 lat funkcjonowania. 26-28.06.2002: 101-105.
 • Thommen F. 1990. Systematisch-ökologische Untersuchungen an schweizerischen Drosera-Arten ‘Taxonomical-ecological studies on Swiss-Drosera species, Ber. Geobot. Institut UTH, Stüfung Rübel, Zürich 56:150: 150–174.
 • Weihe K.. 1972,( red. ) Illustrierte Flora Deutschland und angrenzende Debiete Gefßesspflanzen und Blütenpflanzen, Velag Paul Parey Berlin und Hamburg
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H. i in. 2012. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W: Szafer Insitute of Botany. Polish Academy of Sciences. Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2018_73_1_41-46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.