PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Usnea balcanica Bystr. – a new Usnea species in Poland (Ascomycota, Parmeliaceae)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Usnea balcanica Bystr., a new species in Poland, was collected in the Roztocze National Park in 1962. It grew on a branch of an old beech, in a light beech forest, in the Obrocz reserve. This very rare species is known so far only from the mountain forests of the Balkan Peninsula (11).
Year
Volume
71
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
21 - 02 - 2018
Contributors
References
 • Asahina Y. 1956. Lichens of Japan 3. Usnea. Tokyo.
 • Bystrek J. 1962. Studia nad florą porostów Tatr. 1. Rodzaj Alectroria Ach. w Tatrach polskich. Fragm. Flor. Geobot. 8, 2: 191–204.
 • Bystrek J. 1970. Rozmieszczenie Usnea silesiaca Mot. w Europie. Annales UMCS, Sectio C 25: 167–169.
 • Bystrek J. 1974. Wrażliwość porostów na zanieczyszczenia atmosferyczne. Annales UMCS, Sectio C 29: 413–419.
 • Bystrek J. 1979. Porosty rezerwatu Obrocz w Roztoczańskim Parku Narodowym. Annales UMCS, Sectio C 34: 9–24.
 • Bystrek J. 1980. Porosty rezerwatu Czerkies w Roztoczańskim Parku Narodowym. Annales UMCS, Sectio C 35: 53–64.
 • Bystrek J. 1983. Usnea carpinea Bystr., nouvelle espěce de lichen dans foretes de Białowieża. Annales UMCS, Sectio C 38: 41–43.
 • Bystrek J. 1992 Usnea plicata and U. prostrata (Lichenes, Usneaceae) in Europe. Annales UMCS, Sectio C 47: 119–123.
 • Bystrek J. 1993. Usnea capillaris Mot., U. rugulosa Vain. and U. scrobiculata Mot. in Europe. Annales UMCS, Sectio C 48: 127–135.
 • Bystrek J. 1994. Studien über Flechtengattungen Usnea in Europa. 1–69. Wydawnictwo UMCS.
 • Bystrek J. 1994. Usnea hirta (L.) Mot. in Europe. Annales UMCS, Sectio C 49: 19–30.
 • Bystrek J., Anisimowicz A. 1981. Porosty rezerwatu leśnego Budzisk w Puszczy Knyszyńsko-Białostockiej. Annales UMCS, Sectio C 36: 109–117.
 • Bystrek J., Bystrek J. 1972. Materiały do flory porostów Suśca na Roztoczu Środkowym. Annales UMCS, Sectio C 27: 160–189.
 • Bystrek J., Chwojko A. 1982. Porosty rezerwatu leśnego Karczmisko w Puszczy Knyszyńsko-Białostockiej. Annales UMCS, Sectio C 37: 215–222.
 • Bystrek J., Flisińska Z. 1981. Porosty Wyżyny Lubelskiej. Fragm. Flor. Geobot. 27(3–4): 239–260.
 • Bystrek J., Górzyńska K. 1977. Porosty Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Annales UMCS, Sectio C 32: 53–68.
 • Bystrek J., Górzyńska K. 1979. Porosty okolic Radzynia Podlaskiego (studium florystyczne). Annales UMCS, Sectio C 34: 25–36.
 • Bystrek J., Górzyńska K., 1981. Porosty Roztocza. Fragm. Flor. Geobot. 27 (1–2): 213–237.
 • Bystrek J., Górzyńska K., Sawa K. 1981. Gatunki rodzaju Usnea Wigg. emend. Ach. w Makroregionie Lubelskim. Annales UMCS, Sectio C 36: 135–145.
 • Bystrek J., Karczmarz K. 1987. Zmiany we florze porostów i mszaków nadrzewnych w rezerwacie leśnym na Bukowej Górze w Roztoczańskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 8(2): 5–14.
 • Bystrek J., Karczmarz K.1988. Epifityczna flora i jej zanikanie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. Strefy skażeń środowiska w woj. chełmskim na podstawie licheno- i brioindykacji. Annales UMCS, Sectio C 43: 185–213
 • Bystrek J., Kolanko K. 1991. Epifityczna flora Usneaceae i jej wymieranie w Puszczy Białowieskiej. Folia Soc. Sc. Lubl. 32(1–2): 3–7.
 • Bystrek J., Kolanko K. 2000. Porosty (Lichenes) w Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Biologii, Zakład Botaniki, Uniwersytet w Białymstoku, 98.
 • Bystrek J., Matwiejuk A. 1994. Porosty rezerwatu Monkinie w Wigierskim Parku Narodowym. Annales UMCS, Sectio C 49: 31–42.
 • Bystrek J., Matwiejuk A. 1999. Porosty obszarów chronionych i proponowanych do ochrony w lasach wigierskich. Annales UMCS, Sectio C 54: 93–124.
 • Bystrek J., Ożóg K. 1974. Materiały do flory porostów okolic Krasnobrodu na Roztoczu Środkowym. Annales UMCS, Sectio C 29: 259–270.
 • Bystrek J., Przepiórkowska A. 1994. Porosty rezerwatu Sernetki w Wigierskim Parku Narodowym. Annales UMCS, Sectio C 49: 43–58.
 • Bystrek J., Sulma T. 1986. Materiały do flory porostów Karpat. Epifityczna flora porostów w Gorganach centralnych (Karpaty ukraińskie, ZSRR). Annales UMCS, Sectio C 41: 21–32.
 • Bystrek J., Wójciak H. 1985. Usnea tenax Mot. nowy dla Polski gatunek porostu w Tatrach. Folia Soc. Sci. Lubl. Biol. 27: 41–46.
 • Bystrek J.,Wójciak H. 1994. Usnea motykana (Usneaceae), a new lichen species from the Carpathians. Fragm. Florist. Geobot. 39(1): 117–120.
 • Cieśliński S, Bystrek J. 1983. Gatunki rodzaju Usnea Wigg. em. Ach. na obszarze Gór Świętokrzyskich i problem ich wymierania. Rocznik Świętokrzyski. Kieleckie Towarzystwo Naukowe 10: 101–118.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1988. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. PWN, Warszawa.
 • Cieśliński S., Tobolewski Z. 1988. Porosty (Lichenes) w Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola 1 (suppl.) Cartogr. Geobot. 1: 1–216.
 • Fabiszewski J. 1968. Porosty Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Bialskich. Mon. Bot. 26 (1): 115.
 • Frey E., Motyka J. 1936. Les lichens des hautes altitudes au Ruwenzori. Résultates botaniques de l‘expédition scientifique Belge au Ruwenzori par A. Zahlbruckner & L. Hauman. Publ. par l’Inst. Royal Colonial Belge. Sc. Nat. Méd. 5(2): 1–31.
 • Glanc K., Tobolewski Z. 1960. Porosty Bieszczadów Zachodnich. Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk 21(4): 1–108.
 • Lecewicz W. 1954. Porosty Białowieży. Fragm. Flor. Geobot. 1(2): 38–47.
 • Motyka J. 1936–38. Lichenum generis Usnea. Studium monographicum. Pars systematica. Leopoli, Lwów, 651.
 • Motyka J. 1947. Lichenum generis Usnea studium monographicum. Pars generalis. Annales UMCS, Sectio C 1: 277–476.
 • Motyka J. 1954. O kilku nowych i mniej znanych gatunkach rodzaju Usnea. Fragm. Flor. Geobot. 1(2): 25–37.
 • Motyka J. 1956. Die Flechtengattung Usnea Wigg. im Wirunga-Gebiet (Zentralafrika). Annales UMCS, Sectio C 11: 103–150.
 • Motyka J. 1961. Usneae a R.A. Maas Geesteranus in Africa orientali et australi anno 1949 collectae. Personia 1 (4): 415–431.
 • Motyka J. 1962. Porosty (Lichenes) Usneaceae. Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. 5.2. PWN Warszawa, 353.
 • Rydzak J. 1969. Badania nad stanem ilościowym flory porostów nadrzewnych na Roztoczu. Annales UMCS, Sectio C 24: 41–63.
 • Tobolewski Z. 1955. Porosty Gór Stołowych. Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk 16(1): 1–100.
 • Tobolewski Z. 1958. Porosty Pienin. Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk 17(5): 1–124.
 • Truong C., Clerc P. 2013. Eumitrioid Usnea species (Parmeliaceae, lichenized Ascomycota) in tropical South America and the Galapagos. Lichenologist 45: 383–395.
 • Truong C., Clerc P. 2016. New species and new records in the genus Usnea (Parmeliaceae, lichenized Ascomycota) from tropical South America. Lichenologist 48:71–93.
 • Warmińska B. 1973. Materiały do flory porostów nadleśnictwa Kosobudy. Fragm. Flor. Geobot. 19(1): 91–100.
 • Z ielińska J. 1967. Porosty Puszczy Kampinoskiej. Mon. Bot. 24: 1–130.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2016_71_2_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.