PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Roses (Rosa spp.) in old cemeteries in the Wielkopolska region (W Poland)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents all taxa of the genus Rosa recorded in 2005–2015 in old cemeteries in Wielkopolska. In the past, roses were frequently planted in cemeteries as ornamentals, contributing to their beauty and specific atmosphere, but they also had many symbolic meanings. Today, historical roses are rare. As a result of floristic research in 2,169 old, neglected cemeteries in Wielkopolska, 35 taxa of roses were found. These include 21 alien taxa and 6 taxa new to Poland.
Year
Volume
71
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
21 - 02 - 2018
Contributors
author
References
 • Celka Z., Żywica J., 2004. Flora naczyniowa wybranych cmentarzy Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 343, Bot. 7: 11–31.
 • Galera H., Sudnik-Wójcikowska, Lisowska M., 1993. Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy na tle flory miasta. Fragm. Flor. Geobot. 38(1): 237–261.
 • Gutkowska B., Niedźwiecka J., 2014. Rodzaj Rosa (Rosaceae) na Pogórzu Dynowskim (SE Polska). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21(2): 217–227.
 • Hagen Th., 2006. Róże. Portrety roślin, wybór, pielęgnacja. Muza SA, Warszawa, Poland, pp. 95.
 • Henschke M., 2010. Róże. Działkowiec, Warszawa, Poland, pp. 72.
 • Hołdyński Cz., Żurkowska T., 2001. Drzewa i krzewy opuszczonych cmentarzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Rocznik Dendrologiczny, vol. 49: 265–273.
 • Popek R., 2002. Róże dziko rosnące Polski. Klucz-Atlas. Plantpress, Kraków, Poland, pp. 112.
 • Popek R., 2007. Dziko rosnące róże Europy. Officina Botanica, ATUS, Kraków, Poland, pp. 119.
 • Richter G., 1995. Kryteria planowania zieleni na cmentarzach. [In:] O. Czerner, I. Juskiewicz, Sztuka cmentarna, ICOMOS. Polish National Committee, Museum of Art, Wrocław, Poland.
 • Sobisz Z., Antkowiak W., 2009. Flora naczyniowa cmentarzy na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Słupskie Prace Biologiczne 6: 127–144.
 • Stefanek W., 1984 (1986). Róże na Pojezierzu Wielkopolskim, między Wartą a Wisłą. Fragm. Flor. Geobot. 30(3): 171–184.
 • Trzaskowska E., Karczmarz K., 2013. Spontaneous vascular flora of selected cemeteries in Lublin and the surrounding area. Acta Agrobotanica 66(2): 107–122.
 • Zając A., 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–150.
 • Zając A., Zając M., Tokarska-Guzik B., 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and orgin. Phytocoenosis, vol. 10 (N.S.), Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9: 107–116, Warszawa–Białowieża, Poland.
 • Zieliński J., 1977. Róże Wysoczyzny Lubuskiej. Fragm. Flor. Geobot. 23(2): 125–140.
 • Zieliński J., 1980. Rozmieszczenie róż w południowej Wielkopolsce. Fragm. Flor. Geobot, 26(1): 53–64.
 • Zieliński J., 1987. Rodzaj Rosa L. [In:] A. Jasiewicz (red.) Flora Polski, Rośliny naczyniowe 5, pp. 49. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków, Poland.
 • Żukowski W., Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P., 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, Poland, pp. 68.
 • Internet 1. http://poradnikogrodniczy.pl/rosliny_na_cmentarzu.php, pozyskano 20.12.2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2016_71_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.