PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 2 |
Article title

Materials to the flora of dandelions (Taraxacum – Asteraceae) in Błażowa (SE Poland)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper includes a list of localities of 35 Taraxacum species found in Błażowa town. The species belongs to 3 sections: Borea, Palustria, and Ruderalia. The record of the new species to the Polish flora – Taraxacum clarum Kirschner, Štěpánek et Trávníček – is given. Data were collected from 2011 to 2014.
Keywords
Year
Volume
70
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
20 - 10 - 2016
References
 • Głowacki Z., Nobis M., Nowak K. A. 2010. Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 4. Species of the genus Taraxacum (Asteraceae) in Poland. Part 4. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17 (2): 221–233.
 • Kirschner J., Štĕpánek J. 1997. A nomenclatural checklist of supraspecific names in Taraxacum. Taxon 46: 87–98.
 • Kirschner J., Štepánek J., Greuter W. 2007. Taraxacum. [In:] Compositae. Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Greuter W., Raab-Straube E. (eds), published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [accessed 2015].
 • Marciniuk J. 2012. Taraxacum sect. Palustria w Polsce. Taraxacum sect. Palustria in Poland. Rozprawa naukowa nr 114, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 • Marciniuk J., Marciniuk P. 2011. Materiały do flory mniszków (Taraxacum sect. Ruderalia – Asteraceae) północno-wschodniej Polski. Materials to the flora of dandelions (Taraxacum sect. Ruderalia – Asteraceae) in north-eastern Poland. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (1): 21–27.
 • Marciniuk P., Marciniuk J. 2012. Taraxacum gentile (Asteraceae) – charakterystyka gatunku i rozmieszczenie w Polsce. Taraxacum gentile (Asteraceae) – characteristic of the species and its distribution in Poland. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19 (1): 39–44.
 • Marciniuk J., Trávníček B. 2007. Materiały do flory mniszków (Taraxacum Wigg.) Biebrzańskiego Parku Narodowego. Data concerning the flora of dandelions (Taraxacum Wigg.) in the Biebrza National Park. Parki Nar. Rez. Przyr. 26 (2): 29–37.
 • Marciniuk J., Marciniuk P., Trávníček B. 2007a. Taraxacum species of Central and Western Roztocze and adjacent areas. Annales UMCS, Sect. C. 62 (1): 7–15.
 • Marciniuk J., Marciniuk P., Trávníček B. 2007b. Materiały do flory mniszków (Taraxacum – Asteraceae) Polski. Materials to the flora of dandelions (Taraxacum – Asteraceae) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14 (1): 19–26.
 • Marciniuk P., Marciniuk J., Grużewska T., Głowacki Z. 2010a. Rodzaj Taraxacum w Polsce. Wiadomości ogólne. Zbiór i oznaczanie. Monografie nr 119. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Marciniuk P., Marciniuk J., Trávníček B., Wróbel I. 2010b. Wstępne badania nad rozmieszczeniem rodzaju Taraxacum w Pieninach. Preliminary studies on the distribution of the Taraxacum genus in the Pieniny Mountains. Pieniny – Przyroda i Człowiek 11: 19–31.
 • Marciniuk P., Musiał K., Joachimiak A.J., Marciniuk J., Oklejewicz K., Wolanin M. 2012. Taraxacum zajacii (Asteraceae) a new species from Poland. Annales Botanici Fennici 49 (5–6): 387–390.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. [In:] Biodiversity of Poland, 1. Mirek Z. (ed.), W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 1–442.
 • Oklejewicz K., Cencora A., Wolanin M., Marciniuk J., Marciniuk P., Scelina M. 2013. Nowe i rzadkie gatunki we florze Bieszczadów. New and rare species in the flora of the Bieszczady Mts. Roczniki Bieszczadzkie 21: 74–80.
 • Oklejewicz K., Lidwin J., Marciniuk J., Marciniuk P., Wróbel M., Rogus A., Stadnicka-Futoma A. 2015. Uzupełnienia do flory Dołów Jasielsko-Sanockich. Część II. Supplemet to the flora of the Jasło-Sanok Basin. Part II. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 22 (1): 113–116.
 • Øllgaard H. 2006. Further new Taraxacum species from northern Europe. Willdenowia 36: 693–706.
 • Øllgaard H., Głowacki Z., Krechowski J. 2000. Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 1. Pomorze, Mazowsze i Podlasie. Species of genus Taraxacum (Asteraceae) in Poland. Part. 1. Pomorze, Mazowsze and Podlasie regions. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 7:5–62.
 • Øllgaard H., Głowacki Z., Grużewska T. 2002a. Gatunki rodzaju Taraxacum Wigg. w Kotlinie Biebrzańskiej i Dolinie Dolnej Narwi. Species of genus Taraxacum Wigg. in Kotlina Biebrzańska and Narew river valley. Drozdowskie Zesz. Przyr. 2: 9–58.
 • Øllgaard H., Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J. 2002b. Nowe dla polskiej flory gatunki z rodzaju Taraxacum (Asteraceae). Species of genus Taraxacum (Asteraceae) new to the Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 21–35.
 • Tacik T. 1980. Taraxacum Wiggers, Mniszek (Dmuchawiec). [In]: Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych, 14. Jasiewicz A. (ed.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków, 7–199.
 • Trávníček B., Marciniuk J., Žíla V. 2007. New localities of Taraxacum species from S Poland (with nine new species for Polish flora). Acta Soc. Bot. Pol. 76 (3): 209–224.
 • Trávníček B., Kirschner J., Štĕpánek J. 2008. Five new species of Taraxacum sect. Ruderalia from Central Europe and Denmark. Preslia 80: 27–59.
 • Wolanin M., Oklejewicz K., Marciniuk J., Marciniuk P. 2012. Materiały do flory mniszków (Taraxacum, Asteraceae) Pogórza Przemyskiego i zachodniego skrawka Płaskowyżu Chyrowskiego. Materials to the flora of dandelions (Taraxacum, Asteraceae) in Przemyśl Foothills and west patch of Chyrowski Plateau. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19 (2): 397–405.
 • Wolanin M., Nykiel M., Oklejewicz K., Żyła A., Marciniuk P., Marciniuk J., Trávníček B. 2014. Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część III. Supplement to the flora of the Kolbuszowa Plateau (SE Poland). Part III. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21 (1):113–121.
 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22 (3): 145–155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2015_70_2_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.