PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 1 |
Article title

Forest site types and soil cover in the Roztocze National Park – the current state of knowledge

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The forest sites and soil survey conducted by the Bureau for Forest Management and Geodesy, Branch in Lublin in the years 2009–2010 involved all of the Roztocze National Park (RNP). The studied area was 8335.31 ha. Throughout the Park, 417 soil sampling plots (open pits) and 2,400 auxiliary soil sampling plots (soil boreholes) were established. A total of 28 soil subtypes, subsumed under 14 soil types, were identified, with the most abundant soil type being rendzina. Furthermore, 17 forest site types were described, including 12 lowland and 5 upland forest site types. Two upland forest types (upland broadleaved forest and upland mixed broadleaved forest), were found to be predominant in the National Park.
PL
Prace glebowo-siedliskowe wykonane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie w latach 2009–2010 objęły swym zasięgiem cały obszar RPN. Powierzchnia na której dokonano rozpoznania gleb i siedlisk leśnych wyniosła 8335,31 ha. Na terenie Parku założono 417 powierzchni typologicznych - odkrywek glebowych oraz 2400 powierzchni pomocniczych – wierceń glebowych. Ogółem wyróżniono 28 podtypów gleb, ujętych w 14 jednostkach nadrzędnych – typach gleb. Największą grupą gleb pod względem zajmowanej  powierzchni są rędziny. Opisano także 17 typów siedliskowych lasu, wśród których znajduje się 12 typów siedlisk nizinnych oraz 5 typów siedlisk wyżynnych. Biorąc pod uwagę udziały procentowe powierzchni poszczególnych typów siedliskowych lasu, można zaobserwować zdecydowaną dominację siedlisk wyżynnych: lasu wyżynnego oraz lasu mieszanego wyżynnego.
Year
Volume
70
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
07 - 09 - 2015
Contributors
author
References
 • Buraczyński J. 1997. Roztocze. Budowa – rzeźba – krajobraz. ZGR. Lublin.
 • Chodorowski J., Dębicki R., Klimowicz Z., Melke J., Moszyńska U., Gawrysiak L. 2000. Morfologia oraz właściwości fizyczne i chemiczne gleb RPN. Aneks do mapy przyrodniczej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Część A i B. Konopnica-Lublin (maszynopis).
 • Chodorowski J., Dębicki R., Klimowicz Z., Melke J., Gawrysiak L. 2004. Warunki występowania i niektóre właściwości gleb bielicoziemnych Roztoczańskiego Parku Narodowego (Roztocze Środkowe). [w:] Michalczyk Z. (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Wyd. UMCS, Lublin: 369–376.
 • Instrukcja Urządzania Lasu Cz. II. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. 2003. CILP Warszawa.
 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa
 • Operat glebowo-siedliskowy. Roztoczański Park Narodowy. 1990. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. Warszawa. Maszynopis.
 • Operat glebowo-siedliskowy. Roztoczański Park Narodowy. Aneks. 1996. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie. Lublin. Maszynopis.
 • Operat siedliskowy Roztoczańskiego Parku Narodowego. 2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie. Lublin. Maszynopis.
 • Siedliskowe podstawy hodowli lasu. 2004. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych. Bedoń.
 • Uziak S. 1994. Gleby Roztoczańskiego Parku Narodowego i otuliny. [w:] Wilgat T. (red.), Roztoczański Park Narodowy. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 82–94.
 • Uziak S., Pomian J., Klimowicz Z., Melke J. 1978. Pokrywa glebowa Roztoczańskiego Parku Narodowego. LTN, 20(2): 59–65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2015_70_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.