PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 1 |
Article title

Studies on the biology of non-commercial species, based on the example of the fourbeard rockling Enchelyopus cimbrius (L., 1766) (Gadiformes: Lotidae) in the southern Baltic

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper includes a detailed analysis of selected elements of the biology of the forebeard rockling. The study was conducted in the southern Baltic Sea. The sex structure, fertility, stomach contents, age, and growth of the species were analysed. As a result of the study, double predominance in numbers of males over females and high diversity in terms of development and size of oocytes were determined, suggesting partial spawning. A strong correlation was recorded between fertility and body mass and length. The analysis of the content of the fish stomachs revealed dominance of Polychaeta, Crustacea, and fish. Analyses of age and growth were also conducted, based on the otoliths. Individuals of 4 to 13 years of age were found. In the samples analysed, males were older than females. Additionally, differences in growth between the samples analysed were determined, along with similarities in growth between fish collected from the southern Baltic and the Atlantic forebeard rockling.
PL
Badano motelę Enchelyopus cimbrius (L., 1766), rybę z rzędu dorszokształtne Gadiformes, rodziny miętusowatych Lotidae, pospolicie występującą m. in. w Morzu Bałtyckim. Przeprowadzono analizę struktury płci, płodności, zawartości układu pokarmowego, wieku i tempa wzrostu długości tego gatunku. W wyniku prowadzonych badań stwierdzono: dwukrotną przewagę w liczebności samców nad samicami, duże zróżnicowanie pod względem rozwoju i wielkości oocytów, co wskazuje na tarło porcyjne. Odnotowano silną korelację pomiędzy płodnością a masą i długością ciała ryby. Analizując treści pokarmowe żołądka stwierdzono, iż dominującą rolę miały wieloszczety Polychaeta, następnie skorupiaki denne Crustacea oraz ryby Actinopterygii. Przeprowadzono także analizę wieku i tempa wzrostu na podstawie otolitów. Stwierdzono osobniki w wieku od 4 do 13 lat. W analizowanych próbach samce były starsze od samic. Odnotowano również, iż istnieją różnice w tempie wzrostu pomiędzy analizowanymi próbami oraz podobieństwo w tempie wzrostu pomiędzy rybami pochodzącymi z łowiska kołobrzeskiego a motelą atlantycką. Prezentowana praca zawiera szczegółową analizę wybranych elementów biologii moteli, ryby niekomercyjnej, lecz posiadającej duże znacznie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu wodnego.
Year
Volume
70
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
07 - 09 - 2015
Contributors
References
 • Albert O.T. 1993. Distribution, population structure and diet of silvery pout (Gadiculus argenteus thori J. Schmidt), poor cod (Trisopterus minutus minutus (L.)), fourbearded rockling (Rhinonemus cimbrius (L.)), and Vahl’s eelpout (Lycodes vahlii gracilis Reinhardt) in the Norwegian Deep. Sarsia., Vol. 78, No. 2, p. 141–154.
 • Andriašiev A.P. 1954. Ryby sieviernych moriej SSSR. Izd. AN SSSR Moskva, Leningrad, p. 566.
 • Cohen D.M., Inada T., Iwamoto T., Scialabba N. 1990. Gadiform fishes of the world (Order Gadiformes). FAO Fish. Synop. 125, Vol. 10, p. 38–39. FAO, Rome.
 • Deree H.L. 1999. Age and growth, dietary habits, and parasitism of the fourbeard rockling, Enchelyopus cimbrius, from the Gulf of Maine. Fish. Bull. 97, p. 39–52.
 • Gabriel J., Lombarte A., Morales-Nin B. 2000. Variability of the sulcus acusticus in the sagittal otolith of the genus Merluccius (Merlucciidae). Special Issue: 2ndInternational Symposium On Fish Otolith Research &Application, Bergen, Norway, 20–25 June 1998. [In:] Fisheries Research, 461(3), p. 5–13.
 • Heese T., 1992. Optymalizacja metody określania tempa wzrostu za pomocą odczytów wstecznych. Wyd. WSI, No. 4, p. 155.
 • Heese T. 1998. Population of non-commercial fish species of the coastal area of the southern Baltic Sea. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia; 3 (145), p. 21–39.
 • Holmlund C.M., Hammer M. 1999 - Ecosystem services generated by fish populations. Ecological economics 29 (1999) 253–268.
 • Hongnestad P.T., Vader W. 1979. Tromsø Museums rapportserie. Saltvannsfiskene I Nord-Norge. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet, Tromura Naturvitenskap, No. 6, p. 74.
 • Hyslop E.J. 1980. Stomach contents analysis – a review of methods and their application. J. Fish Biol. (1980) 17, p. 411–429.
 • Kjell G. 2003. Better integration of environmental and fisheries science for management advice. Estuarine, Coastal and Shelf Science 56 (2003) 411–413.
 • Krzykawski S., Więcaszek B., Keszka S., Antoszek A. 1999. Systematyka krągłoustych i ryb. Przewodnik do ćwiczeń. Akademia Rolnicza. Szczecin, p. 186–187.
 • Müller H. 1983. Fische Europas. Neumann Verlag, Leipzig. Radebeul: p.320.
 • Muus B.J. 1991. Meeres-fische der Ostsee, der Nordsee, des Atlantik: Biologie, Fang, wirtschaftliche Bedeutung. BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, Wien, Zürich, p. 244.
 • Panfili J., de Pontual H., Troadec H., Wright P.J. 2002. Manual of fish sclerochronology. Ifemer, XLC Le Relecq Kerhuon, France, p. 463.
 • Pethon P. 1989. Naturen i fargen fisher. Aschehoug. Oslo, p. 248.
 • Rass T.C. 1953. Značenje stroenja ikrjnok i ličjnok dla sistematiki ryb. Instytut Oceanologii. Akademia Nauk SSSR, p. 183–198.
 • Rutkowicz S. 1962. Gadidae, Anarhichadidae, Trachinidae. [In:] Gąsowska, M. (ed.) Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Część I. Krągłouste i ryby Cyclostomi et Pisces. Wyd. PWN. Warszawa, Kraków, p. 143–144.
 • Secor D.H., Dean J.M., Laban E.H. 1991. Manual for otolith and removal and preparation for microstructural examination. Electric Power Research Institute and the Belle W. Baruch Institute for Marine Biology and Coastal Research, No.1, p. 85.
 • Schnakenbeck W. 1930. Onos cimbrius Linné 1758. [In:] Joubin, L. (ed). Faune ichthyologique de l’Atlantique Nord, Classification. Wyd. Conseil Perrmanent Intern. Exploration. Mer., Copenhague, 1938, p. 379-380.
 • Stanisz A. 1998. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATYSTICA PL na przykładach z medycyny. Copyright by StatSoft Polska . Kraków, p. 362.
 • Szypuła J. 1995 - Ćwiczenia z biologii ryb. Wyd. Akademii Rolniczej. Szczecin, p. 58–64.
 • Tully O., O’Ceidigh P. 1989. The ichthyoneuston of Galway Bay (Ireland). 1. The seasonal, diet and spatial distribution of larval, post-larval and juvenile fish. Mar. Biol. Vol. 101, No. 1, p. 27–41.
 • Więcaszek B., Antoszek A., Keszka S. 2015. Naukowe, polskie i angielskie nazewnictwo ryb świata w układzie systematycznym: Monografia naukowa. Recenzja: Prof. dr hab. W. Załachowski. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom. 313.
 • Wheeler A. 1983. Key to the fishes of Northern Europe. Wyd. Frederick Warne, p. 428.
 • Whitehead P.J.P., Bauchot M. , Hureau J.C., Nielsen J., Tortrnese E. 1986. Fishes of the Northeastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco. Volume II. Paris, p.708.
 • Załachowski W. 1996. Ryby. Wyd. PWN. Warszawa, p. 528.
 • Virbickas J. 1986. Lietuvos žuvys. Wyd. Vilnius „Mokslas”, p. 152.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2015_70_1_43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.