PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 69 | 1 |
Article title

Materials to the knowledge of beetles (Coleoptera) of aquatic habitats in the Suwalski Landscape Park

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The authors discuss the material collected in the Suwalski Landscape Park in the years 2009 and 2011-2013, almost exclusively obtained from standing waters. At 29 study sites, 1 204 individuals representing 109 species from 12 families were caught, of which 55 species have been recorded for the first time in the examined area. The most valuable were: Gyrinus distinctus, Haliplus fulvicollis, H. variegatus, Ilybius erichsoni, Graphoderus austriacus, Hydroporus glabriusculus, H. incognitus, Hydrochus ignicollis, H. megaphallus, Spercheus emarginatus, Anacaena globulus, Berosus frontifoveatus, Enochrus melanocephalus, Hydrophilus aterrimus, Cercyon quisquilius, C. unipunctatus, Limnebius aluta, Dryops anglicanus, Heterocerus fenestratus and Cyphon pubescens. The most species were found in small water bodies and lakes. The collected material was ecologically diversified; dominating groups were eurytopes as well as tyrphobionts and tyrphophiles, rheophilous species were also numerous. Taking into consideration data discussed in this paper and literature as well as the lack of complex studies, in waters of the Suwalski Landscape Park 139 beetle species have been recorded so far, of which 136 species represent true aquatic beetles (the authors provide the list of them). This number is similar or even higher than the one recorded in well studied, the most valuable and diversified habitats in protected areas of Poland. The Suwalski Landscape Park is also the place of occurrence of many species under protection, from the Red List of Animals in Poland or regarded as rarely occurring in Poland. It is also a refuge of many seriously threatened species in neighbouring countries. This confirms a great, overregional role of this area in the protection of aquatic beetles and their habitats.
Keywords
Year
Volume
69
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
23 - 05 - 2015
References
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2004. Chrząszcze wodne (Coleoptera) Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23(3): 427–447.
 • Boukal D. S. 2005. Hydraenidae (vodanovití). [In:] J. Farkač, D. Král, M. Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 419–421.
 • Boukal D. S. 2005. Dryopidae. [In:] J. Farkač, D. Král, M. Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 460–461.
 • Boukal M. 2005. Haliplidae (plavčíkovití). [In:] J. Farkač, D. Král, M. Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 412–413.
 • Buczyński P., Czachorowski S., Lechowski L. 2001. Niektóre grupy owadów wodnych (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) proponowanego rezerwatu „Torfowiska wiszące nad jeziorem Jaczno” i okolic: wyniki wstępnych badań. Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 5: 27–42.
 • Buczyński P., Dawidowicz Ł., Jarska W., Tończyk G. 2012. On the occurrence of Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in western part of the Lithuanian Lake District (Poland). Zoology and Ecology 22(3–4): 198–202.
 • Buczyński P., Kowalik W. 2004. Nowe dane o wodnych chrząszczach (Coleoptera) obszarów chronionych Lubelszczyzny. Wiadomości Entomologiczne 23(Supl. 2): 123–124.
 • Buczyński P., Piotrowski W. 2002. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Poleskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(2): 185–194.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2002. Wodne chrząszcze (Coleoptera) Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(3): 283–297.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2005. Uwagi o niektórych chrząszczach wodnych (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae) uważanych za zagrożone w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 24(2): 69–76.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera) of Wdzydze Landscape Park (Tuchola Forests, N Poland). Nature Journal 42: 67–85.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2009. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Polski północnej. Wiadomości Entomologiczne 28(1): 43–52.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Guz M. 2007. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26(2): 93–111.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Karasek T., Kowalak E. 2010. Rzadkie, zagrożone i chronione chrząszcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae) złowione w okolicy Suwałk. Wiadomości Entomologiczne 29(3): 207–208.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zgierska M., 2011. Biodiversity hot spot and important refugium of the potamocoen? Aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Staphylinodea, Byrrhoidea) of the River Bug Valley between Włodawa and Kodeń (Eastern Poland). Acta Biologica 18: 49–84.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zięba P. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) of the Polish part of the Roztocze Upland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C, 64(1): 87–112.
 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1976. Chrząszcze – Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. Katalog fauny Polski 23(4): 1–309.
 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. Chrząszcze – Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog Fauny Polski 23(9): 1–264.
 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog Fauny Polski 23(10): 1–401.
 • Buszko J. 2000. Owady Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i terenów sąsiednich. [In:] J. Banaszak, K. Tobolski (eds.) Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz: 367–370.
 • Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 35(2): 82–128.
 • Chrzanowski T. 1984. Gyrinidae (Coleoptera) of the lakes: Laska, Zmarłe and Czarne in Bory Tucholskie. The seasonal dynamics and notes about their phenology. Acta Univiversitatis Nicolai Copernici, Biol., 26(58): 20–35.
 • Czachorowski S., Buczyński P. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 18(Supl. 2): 95–120.
 • Fałtynowicz W., Rant-Tanajewska M., Świerubska T. (eds.) 2007. Kraina Hańczy. XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne „Parki krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej” (Szelment 28–29 września 2006). Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Malesowizna-Turtul. 114 pp.
 • Ferenca R. 2005. Kuršių nerijos nacionalinio parko vabalai (Coleoptera): sistema, fauna ir ekologija. M.Sc. Thesis, Pedagogical University of Vilnius, Vilnius (mscr.). 53 pp.
 • Foster G.N. 2008. Red Lists for Europe. Latissimus 24: 14–19.
 • Foster G.N., Nelson B.H., Connor Á.O. 2009. Ireland Red List No. 1 – Water beetles. National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage & Local Government, Dublin. 64 pp.
 • Geiser R. (ed.) 1998: Rote Liste der Käfer (Coleoptera). [In:] M. Binot, R. Bless, P. Boye, H. Gruttke, P. Pretscher (eds.) Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schr.reihe Landsch. pfl. Nat.schutz 55: 168–230.
 • Gürlich S., Suikat R., Ziegler W. 2011. Rote Liste und Checkliste der Käfer Schleswig-Holsteins von FHL Band 2 bis 6 – Carabidae bis Byrrhidae. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Flintbek. 110 pp.
 • Gutowski J. M., Buchholz L., Kubisz D., Ossowska M., Sućko K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. Leśne Prace Badawcze 2006/4: 101–144.
 • Gutowski J.M., Kubisz D., Sućko K., Zub K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. Leśne Prace Badawcze 71(3): 279–298.
 • Guz M. 2006. Nowe dane o chrząszczach wodnych (Coleoptera) Poleskiego Parku Narodowego. Wiadomości Entomologiczne 25(Supl. 2): 85–88.
 • Hájek J. 2005. Gyrinidae (víníkovití). [In:] J. Farkač, D. Král, M. Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 417–418.
 • Hájek J., Šťastný J. 2005. Dytiscidae (potápníkovití). [In:] J. Farkač, D. Král, M. Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 414–416.
 • Hendrich L., Wolf F., Frase T., Schmidt G. 2011. Rote Liste der Wasserkäfer Mecklenburg- Vorpommerns (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopidae, Elmidae, Hydraenidae, Sphaeriusidae, Scirtidae und Heteroceridae). Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. 58 pp.
 • Hildt L. 1914. Krajowe owady wodne. Hydrocanthares. Pamiętnik Fizyograficzny 22(III): 1–131.
 • Holecová M., Franc V. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska. [In:] D. Baláž, K. Marhold, P. Urban (eds.) Červený zoznam rastlìn a živočíchov Slovenska. Ochr. Prír. 20(Suppl.): 111–128.
 • Jäch M.A. 1998. Annotated check list of aquatic and riparian/littoral beetle families of the world. In: M.A. Jäch, L. Ji (eds.) Water beetles of China, Vol. II. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, Wien: 25–42.
 • Katschak G. 2004. Masuren. Entomotouristiche Impressionen – ein Reisebericht. Coleo 5: 47–56.
 • Klausnitzer B. 1996. Käfer im und am Wasser. Westarp Wissenschaften, Spektrum Akademischer Verlag, Magdeburg – Heidelberg – Berlin – Oxford. 237 pp.
 • Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 441 pp.
 • Kukwa M., Fałtynowicz W. 2002. Porosty rezerwatu „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą” i terenów przyległego lasu łęgowego w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(4): 375–384.
 • Lazarus M., Borzyszkowska S., Kolanowska M., Król B., Kukwa M., Liberacka M., Ślęzak A., Wszałek-Rożek K. 2010. Flora roślin naczyniowych doliny Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym na odcinku jezioro Hańcza-Turtul. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29(4): 3–28.
 • Lewandowski K. 1991. Unionidae of Szeszupa river and of the lakes along its course in Suwalski Landscape Park. Ekologia Polska 38(3-4): 271–286.
 • Majewski T. 1994. The Laboulbeniales of Poland. Polish Botanical Studies 7: 3–466.
 • Marczak D., Lasecki R. 2012. Ryjkowcowate (Coleoptera: Curculionoidea) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(5): 358–364.
 • Pakulnicka J. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. In: J. Banaszak, K. Tobolski (eds.) Park Narodowy Bory Tucholskie. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 294–307.
 • Pakulnicka J., Górski A., Bielecki A., Buczyński P., Tończyk G., Cichocka J.M. 2013. Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories. Fundamental and Applied Limnology 183(3): 249–258.
 • Pawłowski J., Kubisz D. 2008. Chrząszcze Ojcowskiego Parku Narodowego i otuliny, in: A. Klasa, J. Patryka (eds.) Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 553–576.
 • Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. [In:] Z. Głowaciński (ed.) Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88–110.
 • Petryszak B., Aleksandrowicz O.R. 2004. Chrząszcze drapieżne (Adephaga). [In:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Filipiuk, E. Skibińska (eds.) Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, Tom I. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 28–44.
 • Przewoźny M. 2004. Byrrhoidea. [In:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Filipiuk, E. Skibińska (eds.) Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, Tom I. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 118–124.
 • Przewoźny M. 2004. Kałużnicowate (Hydrophiloidea). [In:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Filipiuk, E. Skibińska (eds.) Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, Tom I. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 149–151.
 • Przewoźny M., Buczyński P., Greń C., Ruta R., Tończyk G. 2011. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Polish Journal of Entomology 80(2): 365–390.
 • Przewoźny M., Buczyński P., Mielewczyk S. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) doliny Bugu w województwie lubelskim (południowo-wschodnia Polska). Nowy Pamiętnik Fizjogrograficzny 4(1-2): 23–54.
 • Przewoźny M., Sienkiewicz P., Konwerski S. 2012. Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część II. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica). Wiadomości Entomologiczne 31(4): 251–261.
 • Renner K., Messutat J. 2007. Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska). Coleo 8: 16–20.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dziennik Ustaw nr 237 pozycja 1419.
 • Ruta R., Jałoszyński P., Konwerski S. 2003. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea Fleming, 1821 (Coleoptera) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 22(1): 33–46.
 • Ruta R., Melke A., Przewoźny M. 2011. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Czarci Staw” koło Złotowa. Przegląd Przyrodniczy 22(2): 12–31.
 • Ruta R., Stachowiak M., Aleksandrowicz O. 2006. The first record of Paracymus aeneus (Germar, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland with notes on halophilous and halobiontic Hydrophilidae and Hydraenidae in Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne 75(3): 359– 368.
 • Sienkiewicz P., Konwerski S. 2004. Znaczenie rezerwatu „Krajkowo” koło Poznania dla ochrony chrząszczy (Coleoptera) środowisk dolin rzecznych. Wiadomości Entomologiczne 23 (Supl. 2): 189–191.
 • Sienkiewicz P., Konwerski S. 2005. Rare and endangered beetles (Coleoptera) from Krajkowo Nature Reserve in the middle course of the Warta river in Western Poland. [In:] J. Skłodowski, S. Huruk, A. Barševskis, S. Tarasiuk (eds.), Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw: 57-63.
 • Stachowiak M. 2000. Wstępna inwentaryzacja chrząszczy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [In:] J. Banaszak, K. Tobolski (eds.) Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz: 371–438.
 • Stachowiak M. 2006. Materiały uzupełniające do znajomości chrząszczy (Coleoptera) z podrzędów Myxophaga i Adephaga Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [In:] J. Banaszak, K. Tobolski (eds.) Park Narodowy „Bory Tucholskie” u Progu Nowej Dekady. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz: 229–238.
 • Stachowiak M., Kubisz D. 2002. Materiały do znajomości chrząszczy wodnych (Coleoptera) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [In:] J. Banaszak, K. Tobolski (ed.), Park Narodowy „Bory Tucholskie” na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Wydawnictwo Homini, Charzykowy: 243–251.
 • Sushko G.G., Kubish D. 2002. Ekologo-faunisticheskie osobennosti zhukov-tryasinnikov (Coleoptera, Scirtidae) w uloviyach verkhvykh bolot Belorusskogo Poozeriya. Vestnik VDU 26(4): 110–112.
 • Sushko G.G. 2007. Communities of beetles (Insecta, Coleoptera) of various stages postpyrogenic succession on a oligotrophic peat bog. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus 3: 116–119.
 • Tamutis V., Skłodowski J. 2012. Wpływ wprowadzenia modrzewia na różnorodność i liczebność chrząszczy ściółkowych w borach mieszanych na terenie Litwy. Sylwan 156(8): 581–592.
 • Tischler W. 1949. Grundzüge der terrestrischen Tierökologie. Vieweg, Braunschweig. 219 pp.
 • Trávníček D., Fikáček M., Boukal M. 2005. Hydrophiloidea (vodomilové). In: J. Farkač, D. Král, M. Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 422–424.
 • Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J., 2004. Lichens of Suwalski Landscape Park. In: A. Zalewska, W. Fałtynowicz (eds.), Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen. Association “Man and Nature”, Suwałki: 5–50
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2014_69_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.