PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |
Article title

Water mites (Hydrachnidia) of the Biała Łada and Czarna Łada Rivers in the Lublin Region

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowano zbiory wodopójek (Hydrachnidia) z lat 1973 i 1974 dwu rzek wyżynnych – Białej Łady i Czarnej Łady (Polska południowo-wschodnia). Wśród 1178 osobników wyróżniono 43 gatunki:34 w Białej Ładzie i 27 w Czarnej Ładzie. Dominowały reofile i reobionty. Występowały także niektóre rzadkie na wyżynach gatunki górskie. Stwierdzono sezonowe zmiany liczebności oraz wyraźny negatywny wpływ na wodopójki zanieczyszczenia wody i zabiegów hydrotechnicznych w badanych rzekach.
EN
The collections of water mites (Hydrachnidia) from the years 1973 and 1974 of two upland rivers – the Biała and Czarna Łada (south-eastern Poland) were elaborated. Among 1,178 individuals, 43 species were distinguished: 34 species in the River Biała Łada and 27 in the River Czarna Łada. Rheophiles and rheobionts were dominating. Some mountain species, rare in the upland areas also occurred. Seasonal changes of numbers and clear negative impact of water pollution and hydrotechnical works on water mites were found in the studied rivers, too.
Year
Volume
68
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
18 - 07 - 2015
Contributors
References
 • Bazan H. 1962. Wodopójki (Hydracarina) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. faun. 9: 255–273.
 • Biesiadka E. 1970. Wodopójki (Hydracarina) dolnego biegu rzeki Wełny. Fragm. faun. 16: 43–55.
 • Biesiadka E. 2008. Wodopójki (Hydrachnidia). [In:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk J., Skibińska E. (eds). Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 3: 148–175, 212–219.
 • Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M.D. 2004.   Water mites (Hydrachnidia) of the Neman River (Belarus), some of its tributaries and riverine reservoirs. Fragm. faun. 47 (2): 143–164.
 • Cichocka M. 1996. Wodopójki (Hydracarina) rzeki Pasłęki. Fragm. faun. 39, 14: 179–205.
 • Cichocka M. 2006. Water mites (Hydrachnidia, Acari) in the running waters of the Masurian Landscape Park. Suppl. Acta Hydrobiol. 8: 33–53.
 • Kowalik W. 1981. Wodopójki (Hydracarina) rzek dorzecza Wieprza. Ann. UMCS, sec. C 36: 327–352.
 • Kowalik W. 1984. Studia faunistyczno-ekologiczne nad wodopójkami (Hydracarina) południowo-wschodniej Polski. Wyd. AR Lublin 83: 1–67.
 • Kowalik W., Biesiadka E., 1978. Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek. Przegl. Zool. 22: 31–39.
 • Kłosowska M., Bańkowska A., Zawal A. 2011. Składanie jaj przez niektóre gatunki wodopójek (Hydrachnidia) z rzeki Krąpieli i jej zbiorników dolinnych. [In:] D. Wysocki, J. Kaliciuk,
 • P. Sadanowicz (ed.) Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w życiu człowieka” oraz XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin, 60–65.
 • Martin P., Dabert M., Dabert J. 2010. Molecular evidence for species separation in the water mite  Hygrobates nigromaculatus  Lebert, 1879 (Acari, Hydrachnidia): evolutionary consequences of the loss of larval parasitism. Aquatic Sciences 72 (3): 347–360.
 • Smith, I. M. 1972. A review of the water mite genus  Nautarachna  (Acari: Parasitengona: Pionidae). Life Sci. Contr. R. Ont. Mus. 86: 1–17.
 • Stępień B., Kowalik W., Radwan S. 1981. Charakterystyka hydrochemiczna rzek dorzecza Tanwi oraz wybranych źródeł dorzecza Wieprza. Ann. UMCS sec. C 38: 305–322.
 • Wilgat T. 1998. Wody Lubelszczyzny. In: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. LTN Lublin,
 • 76 pp.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2013_68_1_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.