PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Identyfikacja atrybutów hoteli inteligentnych w Polsce w kontekście potrzeb noclegowych pokolenia Y

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The needs of guests belonging to the Y generation are the basis for the functioning of smart hotels. Their needs determine the need to introduce changes in the activities of the hospitality in connection with the creation of new types of hotel objects. The aim of the article is to identify the attributes of accommodation facilities referred to as smart hotels on the domestic hotel market in the context of accommodation needs of the Y generation. The content of the study is the result of using, above all, the research method of desk research in the form of literature analysis of the subject, online resources and industry reports. In addition, logical operations methods (primarily deductions and inductions) were used.
PL
Potrzeby współczesnych gości należących do pokolenia Y stanowią przesłanki dla funkcjonowania hoteli inteligentnych. To właśnie one determinują konieczność wprowadzania zmian w podejmowanych przez branżę hotelarską działaniach w ramach kreowania nowych rodzajów obiektów hotelarskich. Celem artykułu jest zidentyfi kowanie atrybutów obiektów noclegowych określanych mianem hoteli inteligentnych (hoteli smart) na krajowym rynku hotelarskim w kontekście potrzeb noclegowych pokolenia Y. Ponadto podjęto próbę zdefi niowania tego rodzaju obiektów. Treść opracowania jest wynikiem wykorzystania przede wszystkim metody badawczej desk research w postaci analizy literatury przedmiotu, zasobów internetowych oraz doniesień branżowych. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych (przede wszystkim dedukcji i indukcji).
Contributors
References
 • Carlino N., 2016, Internet of Things is a good entry point for smart hotels, “Hotel Business”, nr 7.03, 48.
 • Gołąb-Andrzejak E., 2016, Konsumenci pokolenia Y – nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, „Handel wewnętrzny”, nr 2, 140-143.
 • Grobelna A., 2016, Challenge stressors in the hospitality industry and their impact on employees’ performance [w:] Proceedings of the 12th European Conference on Management, Leadership And Governance ECMLG 2016, red. F. Pinzaru, C. Bratianu, Academic Conferences and Publishing International Limited, UK,71-79.
 • Grobelna A., Dębski M., Górska-Warsewicz H., 2017, Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej, Difin, Warszawa.
 • Kachniewska M., Para A., 2014, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 45, 155.
 • Kot P., 2016, Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji, „Marketing i rynek”, nr 2, 33.
 • Para A., 2013, Przejawy i uwarunkowania innowacyjności obiektów hotelowych [w:] Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, red. P. Dominik, Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa, 63.
 • Pawlicz A., 2012, E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Puciato D., 2016, Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne, Difin, Warszawa.
 • Rudnicki M., Borodako K., 2017, Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473 (Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 489-506.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884.
 • Netografia
 • Hotel Marketing & Technology. Trends 2017, https://www.profitroom.pl/trends (dostęp: 18.08.2017).
 • http://purohotel.pl/pl (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.blowuphall5050.com/hotel/ (dostęp: 20.07.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=29608 (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=29608 (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=8709 (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=8709 (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/16443/inteligentny-hotel-galaxy.html
 • (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/17006/hotel-inteligentny-czyli-oszczedny.html (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/20305/sound-garden-%E2%80%93-samoobslugowy-hotel-w-warszawie.html (09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/27947/hotele-przyszlosci-dzialaja-juz-dzis.html (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/8339/inteligentny-hotel-lsi-software-zdobywa-zloty-medal-miedzynarodowych-targow-poznanskich.html (09.11.2018).
 • http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/8638/piec-gwiazdek-dla-hotelu-blow-up.html (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.enjoyyourstay.pl/hotele-high-tech/ (dostęp: 09.11.2018).
 • http://www.enjoyyourstay.pl/hotele-nowego-pokolenia/ (09.11.2018).
 • http://www.enjoyyourstay.pl/o-autorze/ (09.11.2018).
 • http://www.hotelsmart.pl/pl/smarthotel/obsluga/ (17.08.2017).
 • http://www.soundgardenhotel.pl/inteligentny-hotel-w-warszawie (16.08.2017).
 • http://www.soundgardenhotel.pl/nowoczesne-pokoje-w-warszawie\ (16.08.2017).
 • https://sjp.pwn.pl/slowniki/bloger.html (17.08.2017).
 • Kłosowska A., Inteligentny hotel na kilka sposobów, http://www.rp.pl/artykul/939120-Inteligentny-hotel-na-kilka-sposobow.html#ap-1 (dostęp: 09.11.2018).
 • Stańczak K., Jak sprzedawać tym, którzy nie mają potrzeby posiadania?, https://www.forbes.pl/opinie/millenialsi-pokolenie-y/lfbx6sg (09.11.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_169-182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.