PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 73 |
Article title

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako treść wydarzeń etnograficznych na przykładzie działalności wybranych łotewskich muzeów plenerowych w ocenie ich uczestników

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The intangible cultural heritage has different forms and expressions. This research deals with one part of the intangible cultural heritage, such as traditional customary festivities, and other events organised in the open-air museums of Latvia. Such festivities are popular and widely attended in Latvia. The research has examined the documents for organisation of the events and analysed the content of the events at the 4 largest Latvian Open-Air museums situated in different locations in Latvia: the Ethnographic Open-Air Museum of Latvia (Riga), the Ventspils Open-Air Museum (Ventspils), the Jurmala Open-Air Museum (Jurmala) and the Jekabpils “Selonian Yard” Open-Air Museum (Jekabpils). During the research, literature analysis and content analysis of documents was carried out and partly structured interviews were undertaken for the museum managers, as well as survey was performed of attendees to the museum events. At the end of the research, according to the survey of attendees and the content analysis of the events, recommendations were elaborated to staff of the Open-Air Museums in order to improve the content of the events, to rouse interest of the attendees of events and to encourage increase in the number of events.
PL
Niematerialne dziedzictwo kulturowe cechuje się różnorodnością i może być wyrażane w wielu formach. Treści zamieszczone w artykule dotyczą wyłącznie jednej z jego części – tradycyjnych, zwyczajowych uroczystości i wydarzeń organizowanych w łotewskich skansenach. Eventy te są bardzo popularne i gromadzą wielu odbiorców. Autorzy dokonali analizy dokumentacji dotyczących organizacji i przebiegu tradycyjnych imprez plenerowych w czterech największych łotewskich skansenach: Etnografi cznym Łotewskim Muzeum Rybołówstwa, Ventspils Open-Air Museum (Ventspils), Skansenie Jurmala (Jurmala) i Skansenie Jekabpils „Selonian Yard” (Jekabpils). W procesie badawczym wykorzystano także sformalizowane wywiady pogłębione, które przeprowadzono z dyrektorami poszczególnych muzeów, oraz ankietyzację wśród uczestników wydarzeń. W końcowej części artykułu, w oparciu o analizę materiału badawczego, opracowano zalecenia dla pracowników muzeów plenerowych, głównie w celu ciągłego doskonalenia programów imprez, wzbudzenia większego zainteresowania wśród ich potencjalnych uczestników i zachęcania organizatorów do aktywności w tym zakresie.
Contributors
References
 • Cibule R., 2009: Preservation of intangible cultural heritage in the regions of Latvia. Master's Thesis. Daugavpils University., Daugavpils. Retrieved from: http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=903 [in Latvian]
 • Gonzalez Cambeino S., Angeles Querol M., 2014: El patrimonio inmateial. Catarata.
 • Grīns M., Grīna M., 1992: Latvian year anniversary and celebrations. Riga.
 • Healey P., 2006: Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies. Red Globe Press; Second edition. ISBN-10: 1403949190., ISBN-13: 978-1403949196
 • Kukelberga Z.: Jurmala Open-Air Museum. Interview. 3.06.2017.
 • Leja A.: Jekabpils “Selonian Yard” Open-Air Museum. Interview. 7.04.2017.
 • Louv R. 2005: Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder. Algonquim Books of Chapel Hill.
 • Rudzkienė V., Skrodenytė R., 2012: Tautinio paveldo produktų vertė, rinkodara ir plėtros kryptys. ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI. T. 19. Nr. 1. P. 68–79. Retrieved from: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Rudzkiene.pdf.
 • Thompson C.W., 2002: Urban open space in the21 st century. Landscape and Urban Planning 60, Elsevier, Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.2355&rep=rep1&type=pdf.
 • Vaivade A., 2015: Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Latvian Experiences. Latvian National Cultural Center. [in Latvian]
 • Zhang H., Chen B., Sun Z., Bao Z., 2013: Landscape perception an d recreation needs in urban green space in Fuyang. Hangchou, China, Urban Forestry & Urban Greening, 12(1), 44-52.
 • Ziemelis I., 2016: Ethnographic Open-Air Museum of Latvia. Interview. 5.09.2016.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_155-167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.