PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 2 |
Article title

Rola szkoły w kształtowaniu zdrowego stylu życia uczniów na przykładzie opinii młodzieży licealnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktualnym problemem społecznym jest wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne. Wiele z nich rozpoczyna się już w wieku szkolnym. Ważnym zadaniem staje się więc edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia. Wiodącą rolę odgrywają tutaj rodzina i szkoła.Celem pracy była analiza postrzegania przez licealistów roli szkoły w kreowaniu zdrowego stylu życia. Studia przeprowadzono w Szczecinie i w Lublinie. W badaniach zwrócono uwagę na zrozumienie pojęcia oraz realizację przez uczniów związanych z nim zasad. Starano się także poznać działania szkoły w tym zakresie.Uzyskane wyniki badań wskazują, że uczniowie znają zasady zdrowego stylu życia ale nie stosują ich, lub robią to wybiórczo. Mając zapewnioną przez szkoły zróżnicowaną ofertę pozalekcyjnych zajęć aktywizujących na ogół z nich nie korzystają.
EN
The current social problem is the increase of illnesses, so-called civilization diseases. Many of them start already at school age. Health education and the promotion of a healthy lifestyle become an important aim nowadays. The family and school are the leading role here. The goal of the study was to analyze the perception of the role of school in creating a healthy lifestyle among students from secondary school. The studies were carried out in Szczecin and Lublin. The research directed attention to understanding the concept and the students’ implementation of the rules related to it. It also seeks to know the school activities in this fi eld.Obtained results of research indicate that regardless of the city, students generally expressed similar opinions on the issues raised related to a healthy lifestyle and the activity of educational institutions in this area. It is a matter of concern that despite the knowledge and proper understanding of the term, high school students generally do not apply the principles of a healthy lifestyle or do it selectively. Also statements about participation in physical education lessons and extracurricular health and movement activities, which the youth avoids or does not take at all are not optimistic.There is a need for further work in the fi eld of education and shaping pro-health attitudes among adolescents. On the other hand, it is important and worth investigating the problem of students’ reluctance to use activating extra-curricular activities prepared by educational institutions.
Contributors
author
author
References
 • Bednarek A., Chmielewska E., 2013: Wiedza młodzieży szkolnej na temat zdrowia, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (4), 469–474.
 • Bożkowa K., 1989: Zdrowie dzieci i młodzieży a edukacja, PWN, Warszawa, Kraków.
 • Cendrowski Z., 1993: Dekalog zdrowego stylu życia, Agencja Promo-Lider, Warszawa.
 • Chromiński Z., 1987: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Chodorowska I., 2008: Aktywność ruchowa ‒ wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2, Poznań, 49‒50.
 • Dima-Cozma C., Gavrilută C., Mitrea G., Cojocaru D.C., 2014: The importance of healthy lifestyle in modern society: a medical, social and spiritual perspective, European Journal of Science and Theology, 10 (3), 111‒120.
 • Drabik J., 1996: Aktywność fi zyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, cz. II, AWF, Gdańsk.
 • Hesketh K., Waters E., Green J., Salmon L., Williams J., 2005: Healthy eating, activity and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions in Australia, Health Promotion International, 20 (1), 19‒26. doi:10.1093/heapro/dah503
 • Jarzębowska W., 2003: Zdrowie człowieka w: serwisie Publikacje edukacyjne, Publikacja nr 431 rok szkolny 2003/2004, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=431
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., 2001: Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe), AWF, Poznań.
 • Mazur J., 2010: Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa.
 • Mazur J., 2015 (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemografi cznych. Wyniki badań HBSC 2014, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Michalski T., 2014: Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na zdrowie, Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, t. XXIV, 5‒10.
 • Mrozkowiak M., Mrozkowiak M., 2011: Co to jest Zdrowy Styl Życia? Ontogeneza i Promocja Zdrowia w Aspekcie Medycyny, Antropologii i Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 119‒132.
 • Ostrowska A., 1999: Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 • Ponczek D., Olszowy I., 2012: Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93 (2), 260‒268.
 • Sitko D., Wojtas M., Gronowska-Senger A., 2012: Sposób żywienia młodzieży gimnazjalnej i licealnej, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 63 (3), 319‒327.
 • Tobiasz-Adamczyk B., 2000: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tobiasz-Adamczyk B., 2013: Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wardle J., Steptoe A., 1991: The European health and behaviour survey: Rationale, methods and initial results from the United Kingom, Social Science & Medicine, 33 (8), 925‒936.
 • Woynarowska B. (red.), 2011: Organizacja i realizacja współczesnej edukacji zdrowotnej w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Woynarowska B., 2013: Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J.T., 2010: Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców, Problemy Higieny i Epidemiologii, 91 (4): 644–649.
 • Zimmerman E., Woolf S.H., 2014: Understanding the Relationship Between Education and Health. National Academy of Medicine Discussion Paper, https://nam.edu/wp-content/uploads/2015/06/BPH-UnderstandingTheRelationship1.pdf, pobrane 21.01.2018.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_2_163-178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.