PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 1 |
Article title

Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (na przykładzie danych z Krakowa)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przełomie XX i XXI wieku znacznie przyspieszył proces automatyzacji w polskiej służbie meteorologicznej. Na stacjach synoptycznych zainstalowano automatyczne stacje meteorologiczne fińskiej firmy Vaisala wraz czujnikami m.in. temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia powietrza, kierunku i prędkości wiatru. Od 2004 roku dane z przyrządów automatycznych zaczęły być danymi podstawowymi, a przyrządy obsługiwane przez obserwatorów były traktowane jako zapasowe. W styczniu 2014 roku większość przyrządów tradycyjnych na stacjach synoptycznych została wycofana z użytku (w tym termometry rtęciowe) i zastąpiona przyrządami automatycznymi. W wielu wypadkach nie przeprowadzono pomiarów porównawczych i nie wyliczono współczynników korygujących, zatem istnieje obawa, że została zerwana jednorodność serii pomiarowych,podstawowego warunku wszelkich badań klimatologicznych. Według instrukcji WMO (1983) wyniki pomiarów z nowych przyrządów należy weryfikować przynajmniej przez jeden rok. Celem niniejszego opracowania jest porównanie wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi w 2014 roku na stacji naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie. Porównanie dotyczy wybranych elementów pogody, tj. sumy dobowej usłonecznienia, aktualnej temperatury powietrza w terminie pomiarowym, dobowej temperatury maksymalnej i minimalnej, aktualnej wilgotności względnej powietrza w terminie pomiarowym oraz sumy dobowej opadów atmosferycznych.
EN
Nowadays, at the meteorological stations traditional measurements are often replaced with automatic ones. The main aim of this master thesis is to compare the two measurement methods, according to results of selected meteorological measurements made at the scientific station of the Jagiellonian University in Kraków in 2014. The correlation and differences between methods were studied. It was indicated when the biggest differences occur and which situations are associated with them. The author attempted to determine the homogeneity of the series and assessed the sense of resigning from the conventional measurements. The values compared were taken for the same time periods in order to reduce the differences caused by averaging and data processing methods. It was shown that the correlation coefficient was very strong in every comparison made (the highest in case of air temperature, the lowest in case of precipitation). However, some significant differences in specific situations were shown. Variable trend and magnitude of deviations depending on the time of the measurement in the course of day and year occurred. Deviations were caused by differences in construction and sensitivity of devices as well as by meteorological conditions, mistakes made by observer and random factors. It was concluded that despite the advantages of automatic measurements, conventional measurements should not be abandoned. Regardless the technical advancement, automatic measurement systems can brake down and the traditional ones serve as a security in case of lack of the data. In most comparisons, the data series obtained are not homogenous. Despite theoretically high correlation, there are very significant differences between methods that prevent thoughtless resignation from classic measurements. Furthermore, traditional measurements are required for the calibration of the automatic sensors.
Contributors
References
 • Bartoszek K., Skiba K., 2006: Wpływ rodzaju termometru i osłony na pomiary temperatury powietrza, Annales UMCS, Sec. B, LXI, 34–38.
 • Baumgartner T., 1979: Die Schwellenintensitat des Sonnenscheinautographen Campbell-Stokes an wolkenlosen Tagen, Arbeitsberichte der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt, No. 84, Zurich.
 • Bider M., 1958: Uber die Genauigkeit der Registrierungen des Sonnenscheinautographen Campbell-Stokes, Archiv fur Meteorologie,Geophysik und Bioklimatologie, Serie B, Volume 9, No. 2, 199–230.
 • Bil-Knozová G., Rožnovskŷ J., 2006: Comparison of a series of air temperature and relative air humidity measured using Hobo and AMS sensors and conventional methods, Annales UMCS, Sec. B, LXI, 72–81.
 • Budzik T., Marszał M., 2006: Porównanie temperatury powietrza w klatce meteorologicznej i osłonie antyradiacyjnej na przykładzie pomiarów w Sosnowcu w 2003 roku, Annales UMCS, Sec. B, LXI, 107–115.
 • Filipiak J., 2001: Problem dokładności serii opadowych w aspekcie instalacji cyfrowych deszczomierzy rejestrujących, Annales UMCS, Sec. B, vol. LV/LVI, 145–152.
 • Kajewska J., 2011: Ocena wybranych parametrów agrometeorologicznych mierzonych przyrządami klasycznymi i za pomocą stacji automatycznej, Rozprawa doktorska, Dostęp: http://www.dbc.wroc.pl/Content/13376/Kajewska_J_doktor_014_DBC.pdf?handler=pdf, data: 29.05.2016.
 • Kajewska J., Rojek M., 2009: Porównanie temperatury powietrza mierzonej przy wykorzystaniu klasycznej i automatycznej stacji meteorologicznej w Obserwatorium Wrocław–Swojec, Acta Agrophysica, 13, 713–723.
 • Kajewska-Szkudlarek J., Rojek M., 2013: Porównanie średniej dobowej temperaturyi wilgotności powietrza mierzonych i obliczanych metodami standardową i automatyczną, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, IT-P w Falentach, 13, 59–73.
 • Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2006: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002, Annales UMCS, Sec. B, LXI, 208–217.
 • Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2012: Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia Słońca DSU-12 w Koniczynce k. Torunia w latach 2006–2010, Przegląd Geofizyczny, 62, 11–20.
 • Kuczmarski M., 1990: Usłonecznienie Polski i jego przydatność dla helioterapii, Dokumentacja Geograficzna, 4, 67.
 • Kuśmierek R., 2006: Porównanie wyników pomiarów promieniowania całkowitego metodą pośrednią i automatyczną, Annales UMCS, Sec. B, LXI, 250–255.
 • Lorenc H., 2006: Ocena jakości danych meteorologicznych po wprowadzeniu automatycznych przyrządów rejestrujących na sieci IMGW, Annales UMCS, Sec. B, LXI, 256–266.
 • Łabędzki L., Rogulski W., Kasperska W., 2001: Ocena pomiarów meteorologicznych prowadzonych stacją automatyczną, Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGG W, 21, 195–201.
 • Matuszko D., 2012: Porównanie wartości usłonecznienia mierzonego heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3, Przegląd Geofizyczny, LVII, 1, 3–10.
 • Matuszko D., 2015: A comparison of sunshine duration records from the Campbell-Stokes sunshine recorder and CSD3 sunshine duration sensor, Theoretical and Applied Climatology, 419, 401–406.
 • Painter H.E., 1981: The performance of a Campbell-Stokes sunshine recorder compared with a simultaneous record of normal incidence irradiance, The Meteorological Magazine, 110, 102–109.
 • Rojek M., Rojek M.S., Łomotowski J., 2001: Porównanie danych meteorologicznych uzyskiwanych przy wykorzystaniu klasycznej i automatycznej stacji meteorologicznej, Annales UMCS, 55/56, 299–307.
 • Stanisz A., 1998: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Wójcik R., Zębik A., Biernacik D., Miętus M., 2010: Porównanie rejestracji natężenia i sum dobowych opadów atmosferycznych za pomocą urządzeń tradycyjnych i elektronicznych, Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, t. 6, IMGW, Warszawa.
 • WMO, 1983: Guide to Climatological Practices. Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_1_73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.