PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 1 |
Article title

Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka kajakowa to jedna z form turystyki kwalifikowanej. Kajakarstwo rekreacyjne i turystyczne jest popularnym sposobem wykorzystania wolnego czasu przez osoby, które lubią spędzać aktywnie czas nad wodą. Propagowanie zasobów turystycznych w Internecie z wykorzystaniem technologii semantycznych umożliwia precyzyjne, interaktywne i proaktywne dedykowanie usług turystycznych. Semantyczne technologie informacyjne bazują na formalnych i wykonywalnych systemach reprezentacji wiedzy zwanych ontologiami. Ontologia taka jest podstawą do skonstruowania semantycznej bazy wiedzy integrującej informacje o zasobach turystycznych. W artykule przedstawiono metodę budowy ontologii zasobów turystyki kajakowej w województwie lubelskim na przykładzie Roztocza z wykorzystaniem edytora ontologii FluentEditor.
EN
Recreational canoeing and hiking is a popular way to use free time by people who like to spend time actively. Promoting tourist resources on the Internet with the use of semantic technologies enables precise, interactive and proactive dedicated travel services. Semantic information technologies are based on formal knowledge representation systems. Ontology is the basis to build semantic knowledge base that integrates information about tourist resources. The article gives a method of building ontology resources tourism canoeing on the example of the Lublin Voivodeship, using ontology editor FluentEditor.
Contributors
References
 • Brzezińska-Wójcik T., Bartoszewski S., 2004: Roztocze jako region geograficzny, [w:] R. Dobrowolski, S. Terpiłowski (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów Wschodniej Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 79–89.
 • Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A., 2016: Roztocze – od krainy fizjograficznej do regionu turystycznego, [w:] T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, 133–168.
 • Buhalis D., Costa C., 2006: Tourism Business Frontiers. Consumers, Products and Industry, Elsevier Ltd., London.
 • Buhalis D., O’Connor P., 2005: Information Communication Technology – Revolutionising Tourism, Tourism Recreation Research, 30, 3, 7–16.
 • Buraczyński J., 1997, Roztocze, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Buraczyński J., 2002: Wody powierzchniowe, [w:] J. Buraczyński (red.), Roztocze. Środowisko przyrodnicze, Wyd. Lubelskie, Lublin, 229–233.
 • Cognitum. 2015: FluentEditor. Cognitum.eu. [Online] 2015. [Dostęp: 23.06.2015] http://www.cognitum.eu/semantics/FluentEditor/.
 • Dobrowolski D., Kapłański P., Łojewski Z., Marciniak A., 2015: Ontologiczna inżynieria wiedzy, [w:] C. F. Hales (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 88–98.
 • Goczyła K., 2011: Ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • Gołuchowski J., 2005: Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gontar B., Papińska-Kacperek J., 2011: Internetowe wyszukiwarki semantyczne, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 3, 261, 100–110.
 • Gruber T. R., 1993: A Translation Approach to Portable Ontology Specifications, Stanford, CA, USA Computer Science Department.
 • Grzelak W., 2013; Ontologia – próba usystematyzowania pojęć, Informatyka Ekonomiczna, 4(30), 159–169.
 • Michalczyk Z. (red.), 1996: Źródła Roztocza – monografia hydrograficzna, Wyd. UMCS, Lublin, 1–199.
 • Mykowiecka A., 2007: Inżynieria lingwistyczna. Komputerowe przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Plecka P., Bzdyra K., 2014: Wykorzystanie ontologii w wymiarowaniu projektów informatycznych, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016: 2016. GUS, Warszawa.
 • Szczepaniak L., Królikowski Z., 2000: Kontrolowane języki naturalne – przegląd rozwiązań i zastosowań, Wydawnictwo NAKOM, Poznań.
 • Świeca A., Kałamucki K., 2006: Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol, Lublin.
 • Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., Grabowski T., Malska M., Zinko J., Brusak V., Pandiak I., Shevchuk O. 2015: Turystyka na Roztoczu, [w:] T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (red.), Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. RPN, Zwierzyniec: 391–427.
 • Tucki A., 2010: Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, Folia Turistica, 21, 145–163.
 • Województwo lubelskie. Mapa turystyki wodnej, Kartpol, Lublin.
 • Źródła internetowe
 • http://protege.stanford.edu [Dostęp: 23.06.2015].
 • www.splywykajakowe.roztocze.net.pl [Dostęp: 20.06.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_1_141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.