PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 1 |
Article title

Uwarunkowania klimatyczne turystyki w Wietnamie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wietnam jest krajem coraz chętniej odwiedzanym przez turystów z całego świata. Warunki klimatyczne tego kraju mogą być pewnym ograniczeniem dla osób przybywających z innej strefy klimatycznej z powodu wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza oraz częstych opadów. Jednak duża rozciągłość południkowa Wietnamu i urozmaicona rzeźba terenu pozwalają znaleźć okres najbardziej korzystny do zwiedzania lub wypoczynku. Celem opracowania jest charakterystyka wybranych elementów klimatu Wietnamu, które sprzyjają lub utrudniają turystykę w tym kraju oraz wpływają na postrzeganie jego walorów turystycznych.W pracy wykorzystano dane meteorologiczne z 28 stacji, rozmieszczonych równomiernie na terenie Wietnamu z lat 2001 do 2015. Przedstawiono i dokonano analizy przebiegu rocznego sum opadów, liczby dni z opadem,  temperatury maksymalnej oraz wilgotności względnej na wybranych stacjach.W Wietnamie północnym najbardziej dogodnym sezonem do uprawiania turystyki pod względem warunków pogodowych jest okres od listopada do marca. W tym czasie panuje sytuacja antycyklonalna, temperatura maksymalna waha się średnio od 20.0oC do 30.0oC, wilgotność względna jest najmniejsza, a częstość dni z opadem jak i same sumy opadów są stosunkowo niskie. Najmniej korzystnym sezonem dla turystyki są miesiące od maja do sierpniu z powodu wysokiej temperatury, przekraczającej 30.0oC, dużej wilgotności (powyżej 80%) oraz obfitych i częstych opadów.W Wietnamie środkowym najwyższe temperatury panują od kwietnia do maja, a maksimum opadów przypada na miesiące od sierpnia do listopada.Na południu Wietnamu klimat jest bardziej stabilny, wilgotność i temperatura powietrza wysoka (powyżej 30.0oC) ale prawie wyrównana w ciągu roku. Na okres od maja do października przypada pora deszczowa. Charakteryzuje się ona prawie codziennymi ulewami, bardzo silnymi ale krótkotrwałymi, zazwyczaj wieczorem. Jednak przy bardzo dużej wilgotności w ciągu dnia taki opad może przynosić ulgę i poprawę samopoczucia. Z tego względu w Wietnamie południowym trudno wyróżnić miesiące szczególnie korzystne dla turystyki. W zasadzie region ten można zwiedzać cały rok, ale należy być przygotowanym na dużą wilgotność i wysoką temperaturę powietrza. Na wybrzeżu, szczególnie w rejonie delty Mekongu w porze deszczowej występują tajfuny. Są one najbardziej niebezpieczne w sierpniu i we wrześniu. 
EN
Tourists from all over the world visit Vietnam more and more increasingly. Climatic conditions of this country can be a barrier for people coming from a different climate zone due to high temperature, high humidity and frequent rainfall. However, a large latitudinal stretch of Vietnam and varied terrain enable tourists to find the most favourable period for sightseeing or leisure. The aim of the study is to characterize selected elements of the climate of Vietnam, which favour or hinder tourism in the country and affect the perception of its tourist attractions.The study used the data from 28 meteorological stations evenly distributed in Vietnam from the years 2001 to 2015. The paper presents and analyzes the course of the annual sums of precipitation, days with precipitation, maximum temperature and relative humidity at selected stations.The most convenient season for tourism in Northern Vietnam in terms of the weather is from November to March. At this time, there is an anticyclonic situation, maximum temperature ranges on average from 20°C to 30°C. The relative humidity is the lowest, and the rate of days with precipitation and thus the amount of rainfall is comparatively low. The least favourable season for tourism is from May to August because of the high temperatures exceeding 30°C, high humidity (over 80%) and heavy and frequent rainfall.In Central Vietnam, the highest temperatures prevail from April to May and the maximum precipitation occurs from August to November.In Southern Vietnam the climate is more stable; humidity and air temperature is high (above 30°C) but balanced throughout a year. A period from May to October is a rainy season. It is characterized by downpours occurring almost every day (usually in the evening), which are very strong but short. In the face of a very high humidity during the day such a rainfall can bring relief and an improvement in the tourists’ well-being. This is the reason why it is difficult to distinguish months especially beneficial for tourism in Southern Vietnam. In fact, this region can be visited all year round, but high humidity and high air temperatures have to be taken into account.There are typhoons occurring on the coast, particularly in the Mekong Delta during the rainy season. They are the most dangerous in August and September.
Contributors
References
 • Cima R.J., 1989: Vietnam: A Country Study, Library of Congress, Waszyngton.
 • Domonkos P. Farre X., Duro J.A., 2012: Climate impacts on tourism in Spain, Asociation Espanola de Climatologia, 8, 758–764.
 • Duro J., Farre X., Domonkos P., 2012: Climate potential in Spanish regions: analysis and its relationship with tourism flows, XVII Congresi international de la Asociacion Espanola de expertos scientificos en turismo, Carballini, 21–23 listopad 2012.
 • Fang V., Yin J., 2015: Seasonality in China using the tourism climate index (TCI), Atmosphere, 6, 183–194.
 • Kovacs A., Unger J., 2014: Analysis of tourism climatic conditions in Hungary considering the subjective thermal sensation characteristics of the south-Hungarian residents, Acta Climatologica et Chorologica, 47–48, 77–84.
 • Martyn D., 1985: Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.
 • Maryański A., 1980: Wietnam, PWN, Warszawa.
 • Matzarakis A., 2001: Climate and bioclimate information for tourism in Greece, [w:] A. Matzarakis, C.R. Freitas, Proceedings of the first international workshop on Climate, Tourism and Recreation, Report of a Workshop Held at Porto Carras, Neos Marmaras, Halkidiki, Greece, 5–10 October 2001, 171–184.
 • Mendez-Lazaro P.A., Terrasa-Soler J.J., Torres-Peña Ch., Guzmán-González P., Rodríguez S., Alemán M., Seguinot T., 2014: Tourism and climate conditions in San Juan, Puerto Rico, 2000–2010, Ecology and Society, 19 (2). http://dx.doi.org/10.5751/ES-06380-190211
 • Nguyen T. H., 2013: Climatological Characteristics of Tropical Cyclone Rainfall in Vietnam Department of Geography, Graduate School of Urban Environmental Science, Tokyo Metropolitan University.
 • Nguyen D.Q., Renwick J., McGregor J., 2014: Variations of surface temperature and rainfall in Vietnam from 1971 to 2010, International Journal of Climatology, 34, 249–264.
 • Nguyen-Le D., Matsumoto J., Ngo-Duc T., 2014: Climatological onset date of summer monsoon in Vietnam, International Journal of Climatology, 34, 3237–3250.
 • Sundstrom A., Sodervall E., 2004: The impact of typhoons on the Vietnamese Coastline – A Case Study of Hai Hau Beach and Ly Hoa Beach, KFS i Lund AB, Sweden.
 • World Bank Group, Climate Risk and Adaptation Country Profile: Vietnam, 2011: Washington.
 • Źródła internetowe
 • http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/cat/1501
 • http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/9968
 • http://www.ogimet.com/index.phtml.en
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2017_72_1_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.