PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A new method to identify demand for communal and social dwellings was presented. The hypothesis was verified that sale of municipal dwellings didn’t change either their spatial structure, or spatial diversity of demand for them. High demand for communal and social dwellings was founded in municipalities of West and South Poland. The possibility to collect data by statistical survey, regarding demand for municipal dwellings, was confirmed. The survey should be directed to entities that administrate or manage municipal dwelling stock.
PL
W pracy przedstawiono autorską metodę określania zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne. Zweryfikowano hipotezę, że sprzedaż mieszkań komunalnych nie zmieniła ich przestrzennej struktury i przestrzennego zróżnicowania zapotrzebowania na nie. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne odnotowano w powiatach zachodniej i południowej Polski. W pracy potwierdzono możliwość gromadzenia danych niezbędnych do określenia zapotrz ebowaniana mieszkania komunalne i socjalne. Rekomenduje się ich pozyskiwanie co dwa lata na formularzu statystycznym od jednostek zarządzających bądź administrujących tego typu mieszkaniami.
Contributors
References
 • Billert A., 2012: Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast. Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej, [w:] Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, UAM, Poznań, 21-53.
 • Jędraszko A., 2005: Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.
 • Majchrzak M., 2006: Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa, 123-157.
 • Markowski T., 1999: Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 • Matacz A.,, Zabiegły G., 2015: Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w latach 2010-2014, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, 9-21.
 • Muczyński A., 2008: Ocena wielkości luki remontowej w zasobach komunalnych i wspólnotowych, Wycena, nr 1 (82), 23-28.
 • Muczyński A., 2009: Metodyka wspomagania gospodarki remontowej w gminnych zasobach lokalowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 17 (3), 69-82.
 • 2014: Zmiany własnościowe a dekapitalizacja wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 333, 42-52.
 • 2015: Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowanie kosztów utrzymania wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 391, 40-48.
 • Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych, 2015: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95, ze zm), obecnie ustawa o samorządzie gminnym, stosownie do art. 10 ustawy z 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 162 poz. 1126 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.