PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Między mądrością a potocznością edukacji geograficznej. Przykład brytyjski

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka przedstawia ideę reformy edukacji brytyjskiej w odniesieniu do kategorii mądrości i potoczności (lub głupoty) w ujęciu Sternberga. Odwołuje się do dyskusji nad edukacją geograficzną toczonej w Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest analiza idei powerful knowledge i kreślonych wizji przyszłości brytyjskiej edukacji geograficznej dla wzbudzenia refleksji nad kondycją szkolnej geografii w Polsce. Koncepcja kreślona przez współczesnych brytyjskich geografów przypomina geografię, od której, w pogoni za  „nowoczesnością”, zdaje się odchodzić edukacja geograficzna w polskiej szkole.  
EN
The author presents the idea of British school’s reform in relations to categories of wisdom and foolishness by Sternberg or ordinariness. She refers to the discussion about geographical education in Great Britain. The aim of this paper is analyzing the idea of powerful knowledge and the visions of future British geographical education for arousing some reflections about Polish school geography. The conception of modern British geographers is like the conceptions of previous Polish geographers. But it seems that geographical education in Polish school, running for “modernity”, goes away from these ideas.
Contributors
References
 • Bauman Z., 1996, Socjologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Bernstein B., 1990, Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., 1990, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 • Chalmers A., 1993, Czym jest to, co zwiemy nauką? : rozważania o naturze, statusie i metodach nauki : wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki, Wyd. Siedmioróg, Wrocław.
 • Csikszentmihalyi M., Rathunde K., 1990, Psychology of wisdom: evolutionary interpretation, [w:] Sternberg R. (red.), Wisdom: Its Nature, Origins, and Development, Cambridge University Press.
 • Hołówka T., 1986, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, PIW, Warszawa.
 • Klus-Stańska D., 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i znaczeń, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 • Kohlberg L., Mayer R., 2000, Rozwój jako cel wychowania, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Lambert D., 2014, Subject teachers in knowledge-led schools, [w:] Young M., Lambert D., Roberts C., Roberts M., Knowledge and the Future School, Bloomsburry Academic, London.
 • Ledzińska M., Czerniawska E., 2011, Psychologia kształcenia. Ujęcie poznawcze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Morgan J., 2011, Teaching Secondary Geography as if the Planet Matters, Routledge, London.
 • Morgan J., 2013, What do we mean by thinking geographically?, [w:] Lambert D., Jones M., Debates in Geography Education, Routledge, London and New York.
 • Standish A., 2002, Constructing a value map, http://www.spiked-online.com/newsite/author/Alex%20Standish/P20, 12 November 2002, data pobrania: 20.05. 2008.
 • Sternberg J. R., 1990, Understanding wisdom, [w:] Sternberg R. (red.), Wisdom: Its Nature, Origins, and Development, Cambridge University Press.
 • Sternberg J. R., 2005, Foolishness, [w:] Sternberg R. (red.), Wisdom: Its Nature, Origins, and Development, Cambridge University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.