PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie lubelskim

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study is to present a quantitative analysis of the current development and forecasts of development of the spa tourism in the province of Lublin. The results of the research indicate significant changes in the dynamics of the analyzed characteristics thus clearly indicating the growing interest in spa tourism in the region of Lublin. The authors point to the need of developing the medicinal-service base and the need to prepare a plan for promoting the region in terms of spa tourism.
PL
Celem prezentowanego opracowania jest ukazanie stanu i kierunków rozwoju turystyki uzdrowiskowej oraz prognoza rozwoju tej dziedziny gospodarki turystycznej w województwie lubelskim, na podstawie kompilacji danych Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie jednostek lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w latach 2010–2015 oraz bazy noclegowej województwa lubelskiego. Dane o lecznictwie uzdrowiskowym obejmują szpitale i sanatoria uzdrowiskowe (w tym szpitale i sanatoria dziecięce), przychodnie uzdrowiskowe oraz zakłady przyrodolecznicze.
Contributors
References
 • Bąk, I., Szczecińska, B. (2015). Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce. Folia Pomeranae Univeritatis Technologia Stetinensis, 317(78), strony 5-16.
 • CBOS. (2013). Aktywność fizyczna Polaków. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
 • GUS. (2014). Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2016). Turystyka w 2015 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS. (2016). Zdrowie i Ochrona Zdrowia. (GUS) Pobrano 1 10, 2017 z lokalizacji Lecznictwo Uzdrowiskowe: http://swaid.stat.gov.pl
 • Jagusiewicz, A. (2001). Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich. Warszawa: Instytut turystyki.
 • Krasiński, Z. (1999). Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne w 1999. W G. Gołembski (Red.), Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku. Poznań: AE.
 • Starzyńska, W. (2007). Statystyka praktyczna. Warszawa: PWN.
 • Szamborski, Z. (1978). Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił człowieka. Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki(6).
 • Tucki, A., Hadzik, A. (2013). Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Lublin: Perfekta info.
 • Wolski, J. (1970). Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. Problemy Uzdrowiskowe(5), strony 1-165.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.