PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Rozwój usług turystycznych na Podhalu na przykładzie miejscowości Białka Tatrzańska

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii rozwoju różnych form turystyki na Podhalu na przykładzie miejscowości Białka Tatrzańska, począwszy od agroturystyki, którą rozumie się jako rodzaj turystyki na terenach wiejskich, związanej z działalnością gospodarstwa rolnego, a uprawa roślin i chów zwierząt w takim gospodarstwie należy do jednych z głównych atrakcji (Leszka 2013), aż po turystykę SPA & Wellness, w której głównym celem turysty jest „troska o urodę i tężyznę fizyczną” (Leszka 2013). Starano się określić kolejność pojawiania się określonych form turystyki w tej miejscowości, a jednocześnie wskazać na uwarunkowania ich rozwoju. W ten sposób wyznaczono kolejne etapy rozwoju usług turystycznych w Białce Tatrzańskiej
EN
Białka Tatrzańska, located in Bukowina Tatrzańska commune (Lesser Poland voivodeship) is a village, which has gradually developed tourist services for over 100 years. Initially, from the interwar period, it was the agrotourism, then, in connection with Polish Tourist and Sightseeing Society activity – walking tours. The real breakthrough was the launch in the 70s of the twentieth century the first ski lift. Since then, the ski tourism has become the dominant service in this place. Suffice to say that currently in this village there are already 9 chairlifts and nearly 20 drag lifts. With the development of skiing there appeared further supplementary services such as Spa & Wellness tourism and recently business tourism too. This dynamic development of the village would not be possible without favorable geographically conditions and entrepreneurship of local people.
Contributors
References
 • Baumgart-Kotarba M., 1983: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala), Prace Geograficzne, 106, 1–119.
 • Gaworecki W., 2003: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 13–104.
 • Hełdak D., 2014: Założenia i rozwój zachodnich stoków Czarnej Góry (Podhale), praca magisterska, materiał niepublikowany, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN , Kraków, 1–87.
 • Hełdak D., 2015: Geograficzne uwarunkowania rozwoju wybranych sektorów turystyki w dolinie Białki (Podhale), [w:] A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki, Wyd. Armagraf, Lublin–Krosno, 59–68.
 • Kaczmarska A., 2014: Wybrane czynniki rozwoju turystyki, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 176, 201–215.
 • Kondracki J., 2009: Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1–444.
 • Leszka G., 2013: Podstawy turystyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 22–72.
 • Mapa topograficzna Polski, arkusz 183.3 Zakopane Pn, 1992, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne.
 • Mastella L., Konon A., Mardal T., 1996: Tektonika fliszu podhalańskiego w dolinie Białki, Przegląd Geologiczny, 12, 1189–1194.
 • Stasiak A., 2006: Produkt turystyczny – szlak, Turystyka i Hotelarstwo, 10, 9–40.
 • Uglis J., Jęczmyk A., 2015: Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 57–66.
 • Źródła internetowe
 • http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/1_6.pdf [dostęp: 7.01.2016].
 • http://krakow.rzgw.gov.pl/Program_Bialka/Opracowanie.pdf [dostęp: 25.02.2015].
 • http://stat.gov.pl/bdl/app/miejsc_w.display?p_id=6153&p_token=0.20923446514120547 [dostęp: 7.01.2016].
 • http://www.bialka.tatrzanska.com/obialce/zima.html [dostęp: 30.10.2015].
 • http://www.czasnabialke.pl/bialka_tatrzanska/historia [dostęp 26.02.2017].
 • http://www.tatryski.pl// [dostęp: 30.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.