PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Zagroda edukacyjna jako nowy produkt turystyczny (przykład województwa podkarpackiego)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka wiejska jest jedną z popularnych form turystyki. Tradycyjne rolnictwo, harmonijny krajobraz obszarów wiejskich oraz styl życia mieszkańców wsi są współcześnie coraz bardziej docenianym walorem turystycznym, wpływającym na to, iż wielu turystów na miejsca swojego wypoczynku wybiera tereny spokojne, ciche, o czystym środowisku przyrodniczym. Gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie województwa podkarpackiego nieustannie szukają nowych możliwości rozwoju. Jedną z nich jest prowadzenie działalności edukacyjnej w tzw. zagrodach edukacyjnych. Celem opracowania jest charakterystyka oraz przedstawienie oferty zagród edukacyjnych na terenie województwa podkarpackiego jako innowacyjnego produktu turystycznego. Szczegółowo scharakteryzowano jedną z zagród na badanym terenie.
EN
One of the latest initiatives in rural areas is an educational farm whose main mission is to educate by promoting greater awareness of the village’s cultural and natural values. The offer of educational farms can be attractive to tourists staying in agritourism farms, and educational activities enrich the tourism offer of the region and improve the appeal of a given facility or area of staying. Rural areas of Podkarpackie province have great tourism potential, and similar to many other tourism products, educational farms can attract tourists and make their stay attractive. The study area includes 13 of the type of farms that offer a variety of educational programs related to agriculture, ecology, processing agricultural products, handicraft or dying out professions workshops. The article describes the offer of all educational farms in the Podkarpackie province basing mainly on the results of surveys conducted among the owners and on generally available publicity information. Based on the survey results, it was found that the activity of educational farms is popular mainly among organized groups of students and this concept is still relatively unknown to a wide range of tourists. No significant impact of educational farms on the increase of tourist interest in a given agritourism facility has been revealed.
Contributors
References
 • Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Bogusz M., Kmita-Dziasek E., 2015: Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Studia PAN KPZK, CLXIII.
 • Cabaj W., Kruczek Z., 2009: Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków.
 • Fijałkowski D., 2003: Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym a turystyka, Słupskie Prace Geograficzne 1.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005: Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Kmita-Dziasek E., 2011: Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział Kraków, Kraków.
 • Majewski J., 2015: Innowacyjność wiejskich produktów turystycznych, [w:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Studia PAN KPZK, CLXIII
 • Mitura T., 2015: Turystyka wiejska jako forma zrównoważonej turystyki na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] B. Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, K. Rejman (red.), Europa w ujęciu interdyscyplinarnym – społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, PWSTE , Jarosław.
 • Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2016: Zróżnicowanie oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim, [w:] S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, t. II , Poznań.
 • Molenda M., 2011: Regionalny produkt turystyczny i jego kreatorzy, Rocznik Żyrardowski, IX.
 • Różycki P., 2009: Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
 • Zdon-Korzeniowska M., 2009: Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków.
 • Źródła danych statystycznych:
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku w województwie podkarpackim, 2014, Urząd Statystyczny, Rzeszów.
 • Rocznik Statystyczny województwa podkarpackiego, 2015, Urząd Statystyczny, Rzeszów.
 • Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2014 r., 2015, Urząd Statystyczny, Rzeszów.
 • Źródła internetowe:
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html [dostęp: 20.02.2016].
 • Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego: http://www.podrb.pl/agroturystyka/oferta-agroturystyczna.html [dostęp: 8.08.2016].
 • Zagroda edukacyjna: http://www.zagrodaedukacyjna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8 [dostęp: 8.08.2016].
 • http://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&view=places&Itemid =98 [dostęp: 8.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.