PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 2 |
Article title

Rola produktów lokalnych w rozwoju funkcji turystycznej regionu na przykładzie Podkarpacia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Local products can create region’s market advantage and affect the development of its tourist function. Increasingly, a tourist looks for real products, which have their own history, manufacturer, are specific and unique for the area. Such products are objects, crafts, manufactory or culinary unique and unavailable in other places. Promotion of such products is often included in the activities of local authorities, various organizations and associations. Podkarpackie voivodship undoubtedly has a rich and interesting offer of local products, which are one of the basic factors that build the tourist attractiveness of the region. This paper presents several examples of the use of local products in the construction of the regional tourist potential. It is a review article which contains theoretical considerations in relation to the literature. It describes various examples and case studies within a specific topic.
PL
Konkurencyjność i atrakcyjność turystyczna danego regionu jest determinowana wieloma czynnikami, m.in. dostępnością komunikacyjną, stanem środowiska przyrodniczego, a także ofertą produktową. Produkty lokalne mogą tworzyć przewagę rynkową danego obszaru i wpływać na rozwój jego funkcji turystycznej. W polskiej turystyce oraz innych państw europejskich można zaobserwować nową tendencję polegającą na podkreślaniu własnej przynależności regionalnej, budowaniu mechanizmów rozwoju lokalnego i regionalnego opartego na promocji oraz ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poszczególnych obszarów. Coraz więcej regionów uświadamia sobie, że wyroby lokalne o wyjątkowych walorach wynikających z historii, kultury i tradycji danego środowiska należy kultywować i chronić, bowiem mogą one stanowić markę dla danego miejsca.
Contributors
author
References
 • Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V – IX 2009 roku, Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009.
 • Badanie ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie podkarpackim, Raport z badań opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2011.
 • Dul M., Winnice jako specyficzny produkt turystyczny Polski – metody promocji, praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Krupy, WSIiZ, Rzeszów 2008.
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Gałek O., Naturalnie, że lokalnie produkt lokalny na obszarach Natura2000, https://fundacjaekopotencjalpm.wordpress.com/edukacja-srodowiskowa
 • Gaweł Ł. Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Kowalik I., Sikora T., Marketing produktów regionalnych – część I, „Marketing i Rynek” 2007, nr 9.
 • Krosno Miasto Szkła, publikacja powstała w ramach projektu „ Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego przez gminę Krosno
 • Krupa J. Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych, wydawnictwo Edytorial, Dynów 2014.
 • Krupa J., Dul M., Perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej w woj. podkarpackim, [w:] Szpara K., Gwóźdź M. (red.), Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009.
 • Majewski J., Technika kreowania marki w marketingu turystycznym, [w:] Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, A. Szwichtenberg, W. Deluga (red.), Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Oficyna Wydawnicza GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 • Myśliwiec R., Wino i winorośl, Państwowe Wydawnictwo Leśne i Rolnicze, Warszawa 2006.
 • Pisarek M., Wołos H., Zagroda garncarska w Medyni Głogowskiej wizytówka Podkarpacia. „Wielofunkcyjny Rozwój Obszarów Wiejskich”, nr 3-4/55-56/2008.
 • Podkarpackie Smaki. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie. Katalog produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2012.
 • Puciato D., Turystyka jako szansa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] J. Rut, A. Nizioł (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.
 • Rogers A., Slinn J., Zarządzanie obiektami turystycznymi, Państwowa Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 • Safader I., W tradycji siła!!! Ulepmy z gliny naszą przyszłość!, artykuł on-line dostępny na stronie http://www.zagrodagarncarska.pl/
 • Turystów przybywa, ale w Krośnie nie śpią, http://www.krosno24.pl
 • Zaręba D. Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
 • Zarówna K., Jedź i jedz, czyli szlak kulinarny podkarpackie smaki, http://www.smakizpolski.com.pl/
 • Zieliński K., Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, „Horyzont” – magazyn Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, nr 1-2, wrzesień 2013.
 • http://medynia.gok-czarna.pl.zetorzeszow.eu/
 • http://www.miastoszkla.pl/
 • http://www.pieknywschod.pl/do_pobrania/9518_Potencjal-turystyczny-Polski-Wschodniej-pdf.pdf
 • http://www.podkarpackiesmaki.pl/
 • http://www.winiarzepodkarpacia.pl/o-nas
 • http://www.zagrodagarncarska.pl/
 • http://www.zagrodagarncarska.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_2_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.