PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 1 |
Article title

Razem i osobno. Obszary chronione na pograniczu województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera streszczenia w języku polskim.
EN
Lubelskie Voivodeship located on the Polish borderline and on the edge of the European Union is a very important area of development of the integration processes The natural area of cooperation between Poland and Ukraine is to protect nature and the environment. Nature conservation on the Polish-Ukrainian border is an example of successful cooperation of neighboring countries. Despite the differences within the policy of nature conservation, the cooperation brought the establishment of the UNESCO nature reserve. Those differences concern mainly the approach to the idea and forms of conservation in legally protected areas. These differences will be shown on the example of border areas of Lubelskie Voivodeship and Lviv Oblast.
Contributors
References
 • Brusak W., 2000: Istorija, suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku zapovidnoji spravy na Roztochchi, Visnyk Lvivskoho Universytetu, Seria geografichna, Lviv (Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów chronionych na Roztoczu), Dziennik Uniwersytetu Lwowskiego, Seria Geografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, 237–242.
 • Cebrykow P., Kałamucka W., Kałamucki K., Meksuła M. W., 2012: Parki krajobrazowe i inne formy ochrony przyrody w województwie lubelskim, Mapa w skali 1 : 300 000, Kartpol, Lublin.
 • Denysiuk Z., Stoyko S., 2000: Ekologiczne podstawy utworzenia rezerwatów biosfery na pograniczu Polski i Ukrainy, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 56, nr 1, 18–26.
 • herenczuk K., Stoyko S., 1976: Pryrodni parky – nova forma terytorialnoji ochorony pryrody ta jich geografichna meza (Parki przyrodnicze – nowa forma obszarowej ochrony przyrody na Ukrainie oraz ich granica geograficzna), Wyższa Szkoła, Kijów, 3–8.
 • Krawczuk J., Rąkowski G., Brusak W., Zińko J., 1997: Stvorennia i turystychne vykorystannia miznarodnych pryrodoochoronnych objektiv u Zakhidnij Ukraini. Socialno-ekonomichni i ekologo-geografichni problemy zachidno-ukrainskoho prykordonnia (Tworzenie i turystyczne wykorzystanie międzypaństwowych obszarów chronionych w zachodniej części Ukrainy. Ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i geograficzne problemy pogranicza zachodnioukraińskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów, 173–191.
 • Rąkowski G., 2000: Transgraniczne obszary chronione na wschodnim pograniczu Polski: zarys koncepcji, Instytut Ochrony środowiska, Warszawa.
 • Simonides E., 2007: Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Stoyko S., 1992: Koncepcija novoji katehoriji ochoronnych terytorij – rehionalnych landshaftnych parkiv ta jich socialno-ekologichne znachennia, [w:] Socialno-ekologichni j ekonomiko-pravovi aspekty rozvytku zapovidnoji spravy na Ukraini (Koncepcja nowych obszarów chronionych – regionalnych parków krajobrazowych oraz ich znaczenie socjalne i ekologiczne, [w:] Socjalne, ekologiczne i prawne aspekty rozwoju ochrony przyrody na Ukrainie), Rachów, 99–101.
 • Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014–2020, 2014, Kawałko B. (koordynator), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin.
 • Szafer W. (red.), 1965: Ochrona przyrody i jej zasobów, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Wodziczko A., 1937: Planowanie kraju drogą do utrzymania równowagi w przyrodzie, Ochrona Przyrody, R. 17, Kraków, 2–9.
 • Wachniewska A., 1959: Z historii ochrony przyrody na Roztoczu, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 3, 11–19.
 • Źródła internetowe
 • http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000 dane/pdf [dostęp: październik 2015]
 • http://roztoczanskipn.pl/files/trb-roztocze/projekt-trb-roztocze/formularz_nominacyjny_TRB_ROZTOCZE.pdf [dostęp: październik 2015]
 • http://www.iucn.org [dostęp: październik 2015]
 • http://www.nieznanaukraina.pl/462/parki-narodowe-i-rezerwaty-unesco/ [dostęp: październik 2015]
 • Program Rozwoju Obszarów Chronionych w Obwodzie Lwowskim na lata 2009–2020 http://www.ekologia.lviv.ua [dostęp: październik 2015]
 • Protected Planet Report 2014 http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_biodiversity/gpap_protectedplanet/?18786/Protected-Planet-Report-2014 [dostęp: październik 2015]
 • Rejestr form ochrony przyrody http://bip.lublin.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp: październik 2015]
 • Ustawa o obszarach chronionych na Ukrainie z dnia 16 czerwca 1992 roku. www.zakonrada.gov.ua [dostęp: październik 2015]
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 kwietnia 1949 r., Dz.U. 1949 nr 25, poz. 180
 • Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 1934 nr 31, poz. 274
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 1991 nr 114, poz. 492
 • Wniosek nominacyjny Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze www.stat.gov.pl [dostęp: październik 2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_1_73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.