PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 1 |
Article title

Warunki termiczno-tlenowe Jeziora Białego Włodawskiego w półroczu letnim (2012–2015)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera streszczenia w języku polskim.
EN
The article presents thermal-oxygen conditions of Lake Białe Włodawskie in the warm half-year (May–October) in the years 2012–2015. Due to its morphometric parameters, summer stratification develops in the lake. In the period analysed in the paper, the highest temperature was recorded in July 2012 (27.5°C), and the lowest at the bottom in May 2013 (4.2°C). The highest difference in temperature throughout the water column was recorded during measurements in July 2012. It amounted to 22.7°C (27.5°C at the surface and 4.8°C at the bottom). The highest mean temperature throughout the water column (determined as the mean from all of the analysed months) occurred in 2015 (9.7°C), and the lowest in 2013 (7.8°C). The highest water temperature corresponded to the highest air temperature for station Włodawa, located several kilometres north of the lake. The mean concentration of oxygen dissolved in water (as the mean from all of the analysed months) suggests that the highest value 4.7 [mgO2 ∙ dm-3] occurred in 2012, and the lowest 3.0 [mgO2 ∙ dm-3] in 2013. In vertical distribution, the maximum oxygen concentration mounted to 13.5 [mgO2 ∙ dm-3] in May 2013, and the minimum value decreased to zero multiple times. Complete lack of oxygen occurred each time in August, September, and October. It appeared the earliest in June 2013 (at a depth of 26 m), and the latest in August 2015 (at a depth of 28 m). The thickest water layer without oxygen was recorded in August 2013 already at a depth of 11 m. The studied lake is prone to strong anthropopressure. Due to favourable morphometric parameters and high resistance to degradation, however, it still maintains its high recreational values, although such a state may change in the near future in the context of increasing anthropopressure and observed climatic changes.
Contributors
References
 • Adrian R., O’Reilly C. M., Zagarese h., Baines S. B., hessen D. O., Keller W., Livingstone D. M., Sommaruga R., Straile D.,Van Donk E., Weyhenmeyer G. A., Winder M., 2009: Lakes as sentinels of climate change, Limnology and Oceanography, 54, 6, 2, 2283–2297.
 • Bauersachs T., Rochelmeier J., Schwark L., 2015: Seasonal lake surface water temperature trends reflected by heterocyst glycolipid-based molecular thermometers, Biogeosciences, 12, 12, 3741–3751.
 • Borowiak D., Nowiński K., Barańczuk J., Marszelewski W., Skowron R., Solarczyk A., 2012: Relationship between areal hypolimnetic oxygen depletion rate and the trophic state of five lakes in northern Poland, Limnological Review, 11, 4, 135–142.
 • Biedka P., 2012: Sezonowe zmiany stężenia tlenu i potencjału oksydoredukcyjnego w hypolimnionach wybranych jezior Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 1, 225–232.
 • Choiński A., 2007: Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • Dąbrowski M., Marszelewski W., Skowron R., 2004: The trends and dependencies between air and water temperatures in lakes in northern Poland from 1961–2000, hydrology and Earth System Sciences, 8, 1, 79–87.
 • Dobiesz N. E., Lester N. P., 2009: Changes in mid-summer water temperature and clarity across the Great Lakes between 1968 and 2002, Journal of Great Lakes Research, 35, 3, 371–384.
 • Elo A.-R., huttula T., Peltonen A., Virta J., 1998: The effects of climate change on the temperature conditions of lakes, Boreal Environment Research, 3, 2, 137–150.
 • Fijałkowski D., 1959: Szata roślinna jezior łęczyńsko-włodawskich i przylegających do nich torfowisk, Ann. UMCS, sec. B, 14, 3, 131–206.
 • Janiec B., Turczyński M., 1988: Wiosenno-letnia faza cyklu termicznego najgłębszych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] Z. Michalczyk, h. Wojciechowski (red.), Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska, Lublin.
 • Katsev S., Aaberg A. A., Crowe S. A., hecky R. E., 2014: Recent warming of lake Kivu, PLoS ONE, 9, 10, Article number e109084.
 • Kintisch E., 2015; Earth’s lakes are warming faster than its air: First ever global survey reveals summer lake temperaturesrising at an alarming rate, Science, 350, 6267, 1449.
 • Kolejko M., 2010: Analysis of the structure of ichthyofauna of two mesotrophic lakes of Łęczna-Włodawa Lakeland, Teka Kom. Ochr. Kszt. środ. Przyr., 7, 138–145.
 • Krukowska R., Skowronek E., Krukowski M., 2010: Wpływ użytkowania rekreacyjnego na przemiany krajobrazu gminy Włodawa w latach 1980–2005, Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK, 27, 217–225.
 • Kvambekk Å. S., Melvold K., 2010: Long-term trends in water temperature and ice cover in the subalpine lake, Øvre Heimdalsvatn, and nearbylakes and rivers, Hydrobiologia, 642, 1, 47–60.
 • MacCallum S. N., Merchant C. J., 2012: Surface water temperature observations of large lakes by optima estimation, Canadian Journal of Remote Sensing, 38, 1, 25–45.
 • Marszelewski W., 1997: Zmiany koncentracji tlenu w jeziorach Pojezierza Mazurskiego, [w:] A. Choiński (red.), Wpływ antropopresji na jeziora, Wyd. homini, Poznań–Bydgoszcz.
 • Michalczyk Z., 1998: Stosunki wodne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jeziora, [w:] M. Harasimiuk, Z. Michalczyk, M. Turczyński, Jeziora łęczyńsko-włodawskie. Monografia przyrodnicza, Biblioteka Monitoringu środowiska, Lublin, 63–66.
 • O’Reilly C. M., Sharma S.,Gray D. K., hampton S. E., Read J. S., i in., 2015: Rapid and highly variables warming of lake surface waters around the globe, Geophysical Research Letters, 42, 24, 10773–10781.
 • Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A., 2015: Winter temperature and shifts in phytoplankton assemblages in a small Chara-lake, Aquatic Botany, 124, 10–18.
 • Poleszczuk G., Svobodová Z., Bucior-Kwaczyńska A., Miller T., 2014: Turkusowe Lake (Wolin Island, Poland) – surface waters quality changes in years 1986–2010, Ecological Chemistry and Engineering S, 21, 2, 201–214.
 • Ptak M., 2012: Jeziora Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego jako baza rekreacyjno-wypoczynkowa, Badania Fizjograficzne, A, 63, 111–120.
 • Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2014 roku, 2015, Biblioteka Monitoringu środowiska, Lublin.
 • Skowron R., 2011: Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego wody w jeziorach na Niżu Polskim, Wyd. Nauk. UMK, Toruń.
 • Swinton M. W., Eichler L. W., Farrell J. L., Boylen C. W., 2015: Evidence for water temperature increase in Lake George, NY: Impact on growing season duration and degree days, Lake and Reservoir Management, 31, 3, 241–253.
 • Turczyński M., 1998: Termika najgłębszych jezior łęczyńsko-włodawskich, [w:] M. Harasimiuk, Z. Michalczyk, M. Turczyński, Jeziora łęczyńsko-włodawskie. Monografia przyrodnicza, Biblioteka Monitoringu środowiska, Lublin, 105–111.
 • Wojtanowicz J., 1994: O termokrasowej genezie jezior łęczyńsko-włodawskich, Ann. UMCS, sec. B, XLIX, 1–18.
 • Wrzesiński D., Choiński A., Ptak M., 2015: Effect of the North Atlantic Oscillation on the thermal characteristics of lakes in Poland, Acta Geophysica, 63, 3, 863–883.
 • Zhang Y., 2015: Effect of climate warming on lake thermal and dissolved oxygen stratifications: A review, Advances in Water Science, 26, 1, 130–139.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_1_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.