PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 1 |
Article title

Zmienność wydajności wybranych źródeł Polski i środkowej Europy w latach 2003–2014

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper the mean monthly discharges of several dozen springs from Poland were presented. The analyzes were based on multiannual discharge of groundwater outflows. Three variability coefficients were used: V – according to Meinzer, R – according to Maillete and CV – classic variability coefficient. Also the Markham’s seasonality parameters were counted: seasonality index and time of concentration. The results were interpreted with reference to the basic types of hydrogeological outflows: fissure and porous, their location and discharge recession pace. The regime in half of investigated springs is complex, and the nival-pluvial regime supply dominates over simple regimes with precipitation supply. The culmination of the discharge of outflows was observed in spring between the beginning of March and mid-July, depending on their location and supply conditions. The fissure spring are characterized by higher seasonal discharge – their seasonality index is several times lower than the fissure ones. Seasonal spring discharge was found to be well correlated with the spring altitude – the discharge of higher located springs is characterized by greater seasonal variability and later concentration date. On this occasion the role of meteorological and hydrogeological conditions in shaping of springs discharge were shown. For comparison the analogical characteristics of selected springs from other hydrogeological regions (Eastern Alps, Czech Massif) were presented.
PL
Artykuł nie zawiera streszczenia w języku polskim.
Contributors
References
 • Barczyk G., 2008: Wywierzyska tatrzańskie. Krasowe systemy wywierzyskowe Tatr Polskich, TPN, Zakopane, 1–178.
 • Humnicki W., 2012: Analiza recesji wydatku źródeł pienińskich w świetle obserwacji limnimetrycznych, Pieniny – Przyroda i Człowiek, 12, 13–31.
 • Jokiel P., 1994: Wieloletnie i sezonowe zmiany wydajności wybranych źródeł Polski, Wiad. IMGW, 18 (38), 4, 117–130.
 • Jokiel P., 1996: Wzorcowe krzywe wysychania i potencjały zasobności kilkunastu źródeł karpackich, Wiad. IMGW, 19 (40), 2, 67–77.
 • Kresič N., Stefanowič Z., 2009: Groundwater Hydrology of Springs, Butterworth-heinemann, 1–592.
 • Křiž h., 1973: Processing of Results of Observations of Spring Discharge, Ground Water, 11, 5, 1–14.
 • Małecka D., 1997: Źródła masywu tatrzańskiego, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 2, 9–26.
 • Markham C. G., 1970: Seasonality of precipitation in The United States, Ann. Assoc. Am. Geographers, 60, 3, 593–597.
 • Michalczyk Z., Turczyński M., 1999: Charakterystyka hydrologiczna źródeł w Wąwolnicy na Wyżynie Lubelskiej, Annales UMCS, sec. B, 54, 217–234.
 • Moniewski P., 2004: Źródła okolic Łodzi, Acta Geogr. Lodz., 87, 1–140.
 • Moniewski P., 2014: Sezonowe zmiany wybranych cech fizyczno-chemicznych wód małej rzeki podmiejskiej na przykładzie Dzierżąznej, Monogr. Komit. Gosp. Wod. PAN, 20, Warszawa, 407–416.
 • Moniewski P., 2015: Seasonal variability of discharge from selected springs in central Europe, Episodes, 38, 3, 189–196.
 • Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej, 2003–2011, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • Siwek J., Baścik M. (red.), 2013: Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, 1–317.
 • Tomalski P., Tomaszewski E., 2015: Metody, formuły i wzory obliczeniowe zastosowane w pracy, [w:] P. Jokiel (red.), Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski, Wyd. UŁ, Łódź, 215–271.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2016_71_1_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.