PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 2 |
Article title

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na usłonecznienie w Koniczynce k/Torunia w latach 1999-2013

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie związku usłonecznienia z cyrkulacją atmosfery na podstawie badań przeprowadzonych w Koniczyncek/Torunia w latach 1999-2013. Usłonecznienie było mierzone heliografem Campbella-Stokesa, natomiast sytuacje synoptyczne zostały określone wg klasyfikacji T. Niedźwiedzia. W badanym okresie w Koniczynce stwierdzono istotną statystycznie korelację usłonecznienia z częstością typów sytuacji synoptycznych. Największe usłonecznienie wystąpiło w roku o największym udziale antycyklonalnych typów sytuacji synoptycznych. Wykazano, że pogodzie bezsłonecznej zdecydowanie sprzyjają układy cyklonalne, natomiast największym dziennym sumom usłonecznienia typy antycyklonalne.
EN
The article addresses the issue of the influence of atmospheric circulation on the sunshine duration at Koniczynka near Toruń in the years 1999–2013. The synoptic situations types were defined using the classification proposed by Niedźwiedź (1981), whereas the sunshine duration values came from research carried out as part of the Integrated Monitoring of Natural Environment Project. The study covered the frequency of occurrence of individual circulation types and their influence on the sunshine duration in an annual and a long-term course.
Contributors
References
 • Degirmendžić J., 2004. Zmiany usłonecznienia w Polsce i ich uwarunkowania cyrkulacyjne, [w:] K. Kożuchowski (red.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce, Łódź, 9–23.
 • Dubicka M., 1994. Wpływ cyrkulacji atmosfery na kształtowanie warunków klimatu (na przykładzie Wrocławia), Studia Geogr. LX, Acta Univ. Wratisl. No 1581, Wrocław.
 • Dubicka M., Karal J., 1994. Usłonecznienie na Szrenicy i jego zwiazek z cyrkulacją atmosfery, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1590, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i klimatologia, T. 1, 9–43.
 • Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz, 2000. Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.
 • Koźmiński Cz., Michalska B., 2005: Usłonecznienie w Polsce, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
 • Lorenc H., 2005. Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa.
 • Matuszko D., 2007. Usłonecznienie, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 87–97.
 • Niedźwiedź T., 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły, Rozprawy habilitacyjne UJ, 58, Kraków.
 • Niedźwiedź T., 2003. Variability of atmospheric circulation in Southern Poland in the 20th century, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542, Studia Geograficzne 75, Wrocław, 230–240.
 • Osuchowska-Klein B., 1978. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej, IMGW, WKIŁ, Warszawa.
 • Osuchowska-Klein B., 1991. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej (1976–1990), IMGW, Warszawa.
 • Pawłowska J., Jankowska A., Pindor T., 2000. Kalendarz typów cyrkulacji atmosferycznej według J. Lityńskiego (1991–1999). IMGW, Warszawa.
 • Podstawczyńska A., 2003. Variability of sunshine duration in Łódź in 1951–2000, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542, Studia Geograficzne 75, Wrocław, 282–291.
 • Przybylak R., Maszewski R., 2009. Influence of atmospheric circulation on air temperature and precipitation in the Bydgoszcz–Toruń Region in the period from 1921 to 2000, Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 1, 19–37.
 • Retallack B.J., 1991. Podstawy meteorologii, IMGW Warszawa.
 • Rzepa M, 2009. The map of sky view factor in the center of Lodz, [w:] The 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Yokohama, Japan, June 29 – July 3, 2009, 4.
 • Wetterzentrale, http://www.wetterzentrale.de.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2015_70_2_131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.