PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 1 |
Article title

Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stanowiska z zapisem ferdynandowskiej sukcesji pyłkowej są rzadko spotykane, a zwłaszcza te z zapisem paleobotanicznym dwu okresów ciepłych i dzielącego je ochłodzenia. Na tym tle, na szczególną uwagę zasługuje obszar Południowego Podlasia, na którym zostało rozpoznanych 8 stanowisk z osadami interglacjału ferdynandowskiego. Są one udokumentowane badaniami palinologicznymi (Żarski i in. 2009a; Ryc. 1). Na tym obszarze zlokalizowane jest również stanowisko stratotypowe Ferdynandów B z 1963 roku, dla którego opisano w 1981 roku nową wówczas sukcesję pyłkową, określoną jako sukcesja ferdynandowska (Janczyk-Kopikowa i in. 1991; Mojski, 1985; Janczyk-Kopikowa 1991; Rzechowski 1996).
EN
The new drilling, made in 2011 in the Ferdynandovian interglacial stratotype site in Ferdynandów near Kock (E Poland) allows to carry out high resolution palaeobotanical analyses (including palynological and plant macrofossils ones). The results of the analyses are presented and interpreted against the background of the earlier partition of the ferdynandovian succession (acc. to Janczyk-Kopikowa 1975). A particular attention was paid to the similarity of succession derived from the profile Ferdynandów 2011 with those from neighboring sites in Łuków and Zdany. Very clearly it outlines the division of the three analyzed profiles of the ferdynandovian succession into two distinct interglacials separated by a sediment section bearing the record of the succession typically glacial with its stadial-interstadial oscillations. In the light of the new data from the Ferdynandów 2011 profile, it is clear that the division which was first used by Mamakowa (1996), applies to all ferdynandovian successions in Poland, if only two warm periods were registered in them (formerly known as two climate optima). The warm units in the Ferdynandów 2011 succession correspond to climatostratigraphic units Ferdynandovian 1 and 2, and the cold unit – to Ferdynandovian 1/2 (Lindner et al. 2004). The whole ferdynandovian succession s.l. correlates with the Cromerian complex in the early Middle Pleistocene of Western Europe stratigraphy (Cromerian II Westerhoven and Cromerian III Rosmalen) and marine oxygen isotope stages (MIS) 13–15. The new geological and palaeobotanical data allowed to reconstruct the functioning of interglacial lake and its palaeogeographic context on the stratotype site and its evolution.
References
 • Berglund B.E., Ralska-Jasiewiczowa, M., 1986. Pollen analysis and pollen diagrams, [in:] Berglund, B.E., Ralska-Jasiewiczowa, M. (eds.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. J. Wiley & Sons Ltd., Chichester–Toronto, 455–484.
 • Hrynowiecka A., Żarski M., Winter h., 2014. Vegetation and stratigraphy of the Mazovian (Holsteinian) Interglacial Section from Dobropol and other new sites in Western Polesie Region, South-Easter Poland. Studia Quaternaria, 31 (1 ), 17–30.
 • Iversen J. 1954. The Late-glacial flora of Denmark and its relation to climate and soil. Danm. Geolog. Unders., 2 (80), 87–119.
 • Janczyk-Kopikowa Z., 1975. Flora interglacjału mazowieckiego w Ferdynandowie. Biul. Inst. Geol. 290, 5–94.
 • Janczyk-Kopikowa Z., 1991. Interglacjał Ferdynandowski w Polsce. Kwart. Geol. 35 (1), 71–80.
 • Janczyk-Kopikowa Z., Mojski J.E., Rzechowski J., 1981. Position of the Ferdynandów Interglacial, Middle Poland, in the Quaternary stratigraphy of the North European Plain. Biul. Inst. Geol. 335, 65–79.
 • Lindner L., Marks L., 2012. O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski. Prz. Geol., 60 (1), 36–45.
 • Lindner L., Marciniak B., Sanko A.F., Khursevich G.K., 2001. The age of the oldest Scandinavian glaciations in mid-eastern Poland and south-western Belarus. Geol. Quarterly, 45 (4), 373–386.
 • Lindner L., Gozhik P., Marciniak B., Marks L., Yelovicheva Y., 2004. Main climatic changes in the Quaternary of Poland, Belarus and Ukraine. Geol. Quarterly 48 (2), 97–114.
 • Mamakowa K., 1996. Nowe dane palinologiczne z profilu Podgórze. Szczegółowa mapa geologiczna Polski ark. Bałobrzegi. CAG PIG. Warszawa, ss.16. 2327/97
 • Mamakowa K., 2003. Plejstocen, [w:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.) Palinologia, Wyd. IB PAN, Kraków, 235–266.
 • Mojski J.E., 1985. Quaternary. Geology of Poland I 3b ss. 244. Wyd. Geol. Warszawa.
 • Matuszkiewicz W., 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nalepka, D., Walanus, A., 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobot. 43 (1), 125–134.
 • Nita M., 1999. Mazovian Interglacial at Konieczki near Kłobuck (Silesian-Cracovian Upland). Acta Palaeobot., 39 (1), 89–135.
 • Pidek A., 2000. Interpretacja palinostratygraficzna zimnej jednostki pomiędzy dwiema ciepłymi w ferdynandowskiej sukcesji ze Zdan (Polska E). Prz. Geol. 48 (11), 1035–1038.
 • Pidek I.A., 2003. Mesopleistocene vegetation history in the Northern Foreland of the Lublin Upland based on palaeobotanical studies of the profiles from Zdany and Brus sites. Wyd. UMCS Lublin, ss. 96
 • Pidek I.A., 2013. Pollen-based vegetation and climate reconstruction of the Ferdynandovian sequence from Łuków (E Poland). Acta Palaeobot. 53, 1, 115–138.
 • Pidek I.A., 2015. Palynostratigraphy and vegetation changes during the early Middle Pleistocene, based on new studies of deposits from Ferdynandów (central eastern Poland). Acta Palaeobot. 55 (1), 53–66.
 • Pidek A., Małek M., 2010. A bi-partie Ferdynandovian succession from Łuków, Eastern Poland, a new palynostratigraphic approach. Geol. Quarterly 54 (1), 69–84.
 • Pidek I.A., Poska A., 2013. Pollen based quantitative climate reconstructions from the Middle Pleistocene sequences at Łuków and Zdany (E Poland): species and modern analogues based approach. Rev. of Palaeobotany and Palynology 192, 65–78.
 • Rzechowski J., 1996. The Ferdynandowian Interglacial and its stratigraphical position in the Middle Pleistocene of Europe, [in:] Ch. Turned (ed.) The early middle Pleistocene in Europe. Balkena, Rotterdam, 279–293.
 • Stachowicz-Rybka R., 2011. Flora and vegetation changes on the basis of plant macroremains analysis from an early Pleistocene lake of the Augustów Plain, NE Poland. Acta Palaeobot. 51 (1), 39–104.
 • Stachowicz-Rybka R., 2015. Record of environmental and climatic changes in middle Pleistocene sediments from Łuków (eastern Poland) on the basis of plant macroremains analysis. Acta Palaeobot. 55 (1), 67–91.
 • Tomaszewicz h., 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Velichkevich F. Yu., Zastawniak E., 2008. Atlas of vascular plant macroremains from the Pleistocene of central and eastern Europe, Part II – Herbaceous dicotyledons. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Cracow, ss. 379.
 • Winter h., 2006. Problems of Pleistocene interglacials and glaciations – general remarks. Prz. Geol. 54 (2), 142–144.
 • Żarski M., 2007. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000 ark. Okrzeja wraz z objaśnieniami. PIG-PIB Warszawa.
 • Żarski M., 2008. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000 ark. Adamów wraz z objaśnieniami. PIG-PIB Warszawa.
 • Żarski M., Małek M, Albrycht A., 2009a. Plejstocen południowego Podlasia, [w:] XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09. 2009. PIG-PIB Warszawa.
 • Żarski M., Małek M., Albrycht A., 2009b. Tektonika i podłoże osadów czwartorzędowych południowego Podlasia, [w:] XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09. 2009. PIG-PIB Warszawa.
 • Żarski M., Nita M., Winter h., 2005. Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska Południowo-Wschodnia). Prz. Geol., 52, 137–144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2015_70_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.