PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 1 |
Article title

Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym ze sposobów określenia w kompleksowy sposób wpływu wybranych czynników pogodowych na organizm człowieka jest biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody. W pracy wykorzystano w tym celu typologię K. Błażejczyka. Na jej podstawie wyróżniono 169 różnych rodzajów wydzieleń stanów pogody występujących w okresie 1976-2010 na stacji IMGW w Lublinie Radawcu. W wieloleciu tym najczęściej pojawiającym się typem była pogoda chłodna. Występowała ona średnio w roku z częstością 33%, najczęściej w listopadzie i lutym (powyżej 45% dni). Pogoda o typie komfortowym pojawiała się w 11% dni w roku, głownie jesienią (październik, 23%) i wiosną (kwiecień, 22%). Pogoda bardzo gorąca, z najwyższymi wartościami odczuć cieplnych, występowała z częstością 23% w analizowanym okresie. Notowano ją od maja do września, głównie w lipcu i sierpniu.
EN
One way to determine in a comprehensive manner the impact of selected weather factors on the human body is biothermal-meteorological classification of weather. In this paper the typology by K. Błażejczyk was used. On the basis of this typology there were 169 different states of weather separated occurring in the years 1976–2010 on IMGW synoptic station in Lublin-Radawiec. In this period the type which occurred with the highest frequency was cold weather. That frequency reached on average 33% during the year, with maximum in November and February (over 45% of days). The type comfortable weather occurred in 11% of days during the year, with maximum during autumn (October, 23%) and spring (April, 22%). Very hot weather, with highest values of thermal sensations has occurred with frequency of 23% in the analyzed years. It was noted since May to September, mainly in July and August.
Contributors
References
 • Błażejczyk K., 1979. Typologia pogody na potrzeby klimatoterapii. Dokumentacja Geograficzna, IGIPZ PAN, 2, Warszawa, s. 12–24.
 • Błażejczyk K., 1992. Bioklimatyczna analiza warunków pogodowych w Polsce. Zeszyty IGiPZ PAN, 8, Warszawa, ss. 24.
 • Błażejczyk K., 2002. Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, Dokumentacja Geograficzna, 26, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 160.
 • Błażejczyk K., 2004. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce, Prace Geograficzne, 192, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 291.
 • Błażejczyk K., 2005. Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody jako narzędzie oceny warunków bioklimatycznych, [w:] Z. Babiński (red.), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, PromotioGeograficaBydgostiensia, 2, 89–127.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk M., 2010. BioKlima© 2.6, Program komputerowy, http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html, (28.05.2015).
 • Błażejczyk K., Kunert A., 2011. Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Monografie 13, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 366.
 • Bogucki J. (red.), 1999. Biometeorologia turystyki i rekreacji. Wyd. AWF, Poznań, ss. 347.
 • Daniłowa N., 1988. Przyroda i nasze zdrowie. Wiedza Powszechna, Warszawa, ss. 263.
 • Jankowiak J. (red.), 1976. Biometeorologia człowieka, PZWL, Warszawa, ss. 186.
 • Katavoutas G., Theoharatos G., Denaxa D., Samos I., 2011. Weather Bioclimatic Classification in the Great Aegean Archipelagos, [w:] T. D. Lekkas (red.) 12th International Conference on Environmental Science and Technology 2011 (CEST 2011). Rhodes, Greece 8–10 October 2011, vol. 4, 2590–25970.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997. Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, ss. 200.
 • Miszczuk B., 2008. Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji. Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 120, Kraków, 79–91.
 • Pecelj M. , Pecelj M., Cutovic M., Pavlovic M., Zivkovic D. , Zivkovic L., Vujadinovic S., Pecelj J., Gajic M., Mandic D., 2011. Bioclimate Weather Classification of Doboj for Helth Spa Tourism, [w:] Z. Bojkovic, J. Kacprzyk., N. Mastorakis, V. Mladenov, R. Revetria, L. A. Zadeh, A. Zemliak (red.) Recent Researches in Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. 10th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. (AIKED ‘11), Cambridge, UK February 20–22, 292–296.
 • Sikora S., 2008. Bioklimat Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5, Wrocław, ss. 169.
 • Wereski S., 2012a. Ocena warunków bioklimatycznych sprzyjających uprawianiu wybranych form turystyki w Baligrodzie, [w:] K. Fortuniak, J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński (red.) Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź, 86–94.
 • Wereski S.,2012b. Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981–1998). Przegląd Geograficzny, 84, 3, 447–456.
 • Wereski S., Demczuk P., 2015. Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki, [w:] A. Wdowiak, A. Tucki (red.) Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, 212–224.
 • Woś A., 2010. Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 489.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2015_70_1_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.