PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 1 |
Article title

Stan wiedzy studentów pierwszego roku geografii UMCS i UW z zakresu meteorologii i klimatologii

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to compare meteorological and climatological knowledge among first year students of geography at two universities: Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin and Warsaw University (UW) in Warsaw. Due to the curriculum changes in secondary schools, as well as different conditions of recruiting candidates, the level of knowledge of students in the coming years, as well as in various colleges and universities, may be different. Identical surveys were conducted twice among first year students of first level full-time studies: at the beginning of November 2014 and at the beginning of June 2015, which allowed knowledge changes evaluation at the beginning of the study and after the first year of studying geography.The problem was a matter of self-assessment of knowledge by the respondents, as many of them are not able to correctly identify it. It was found that there was a marginal increase in the level of knowledge of students of Warsaw University and the UMCS.
PL
The aim of the study was to compare meteorological and climatological knowledge among first year students of Geography at two universities: UMCS in Lublin and Warsaw University in Warsaw. Due to the curriculum changes in secondary schools, as well as different conditions of recruiting candidates, the level of knowledge of students in the coming years, as well as in various colleges and universities, may be different. Identic surveys were conducted twice among first year students of first level full-time studies: in late November and December 2014 and in the second half of May 2015, what allowed knowledge changes evaluation at the beginning of the study and after the first year of studying geography.The problem was a matter of self-assessment of knowledge by the respondents, as many of them are not able to correctly identify her. It was found that there was a marginal increase in the level of knowledge of students of Warsaw University and the University of Maria Curie-Sklodowska
Contributors
References
  • Awramiuk-Godun A., Mularczyk M., 2012. Motywy wyboru studiów geograficznych. Analiza porównawcza dwóch ośrodków akademickich: Warszawy i Kielc, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 990112.
  • Bokwa A., 2003. Climatic issues in Polish printed mass media, [w:] J. Pyka, M. Dubicka, Szczepankiewicz-Szmyrka A., Sobik M., Błaś M. (red.), Man and climate in the XX century, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2542, Studia Geograficzne, 75, 645–652.
  • Chojnicki Z., 1986. Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej, „Przegląd Geograficzny”, 58 (3), s. 357–377.
  • Cichoń M., Piotrowska I., 2012: Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 151–168.
  • Denek K. 1977: Z zagadnień metrologii dydaktycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice.
  • Dobosik B., 2012: Wiedza a umiejętności geograficzne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w świetle wyników egzaminu maturalnego z geografii w latach 2005-2011, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 75–97, 243–260.
  • Gruszczyński L., 2003: Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowskich, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  • Hibszer A., Tracz M., hibszer B., 2012: Diagnoza motywów wyboru studiów geograficznych w Polsce– ujęcie regionalne, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 75–97.
  • Iluk J., 2000: Nauczanie bilingwalne: modele, koncepcje, założenia metodyczne, wyd. UŚ, Katowice
  • Osuch W., 2010: Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczyciele geografii oraz studentów geografii-kandydatów na nauczycieli, Prace monograficzne 570, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2015_70_1_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.