PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 1 |
Article title

Sand BOX-Hipsomaper – pierwszy krok w trzeci wymiar mapy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czytanie, analiza i interpretacja rysunku poziomicowego nastręcza uczniom sporo trudności. Wynikają one przede wszystkim z braku umiejętności widzenia, a raczej wydobycia trzeciego wymiaru z płaszczyzny dwuwymiarowej. Tę zdolność trudno jednak rozwinąć bez zaangażowania wyobraźni przestrzennej, którą nie wszyscy uczniowie mają opanowaną w zadawalającym stopniu. Na taki stan rzeczy z jednej strony wpływa różna predyspozycja percepcyjna uczniów (czynniki wewnętrzne), a z drugiej – niedostateczne zaplecze metodyczne, m.in. w postaci ciekawych, inspirujących, atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych (czynniki zewnętrzne). Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie wydaje się być „sandBOX”. „SandBOX” to multimedialne narzędzie do generowania i wyświetlania rysunku hipsometrycznego na dowolnie formowanym, interaktywnym modelu z piachu. Użytkownik (tu: uczeń i/lub nauczyciel), bawiąc się w piaskownicy w „rzeźbiarza terenu” natychmiast otrzymuje w wykreowanej przez siebie przestrzeni trójwymiarowej informację zwrotną w postaci układu poziomic zaopatrzonych w barwy. Rozwiązanie to w sposób prosty i przejrzysty wspomagać może niezmiernie trudny proces wprowadzania i etapowego kształtowania pojęcia poziomicy.
EN
The reading, analysis and interpretation of the contour line picture is causing pupils quite a lot of problems. They result above all from lack of abilities of getting the third dimension out of the two-dimensional plain. On the one side different perceptual predisposition of pupils affects such a state of affairs, on the other – insufficient methodological base, mainly in the form of interesting, attractive, inspiring and modern teaching tools. SandBOX seems to be a reply to this demand. SandBOX is a multimedia tool for generating and showing the picture of colorful map-contour line on the freely formed, interactive model of sand. The user immediately is seeing the threedimensional space created by himself in the form of colorful hypsometric map. This device can easily help understand the process of mapping and reading information about the terrain on the hypsometric map.
Keywords
PL
Contributors
References
  • Wojtanowicz P., 2013: Trzeci wymiar mapy. Jak nauczać o poziomicy – praktyczne rozwiązania. Geografia w Szkole. Nr 6, 342 (LXVI): 36-39.
  • Wuttke G., 1963: Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii. PZWS, Warszawa.
  • Żołnierz A., 1982: Nauczanie czytania rysunku poziomicowego i warstwicowo-barwnego za pomocą stereoskopu. [w:] T. Ziętara (red.) Prace Geograficzne IX. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Zeszyt 77. PWN, Warszawa-Kraków: 197-202.
  • Żołnierz A., 1992: Modele rzeźby z nadrukiem treści mapy („mapy plastyczne”). Geografia w Szkole. Nr 1. WSiP, Warszawa: 41-44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2015_70_1_131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.