PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 69 | 2 |
Article title

Przebieg ciśnienia atmosferycznego w Lublinie w latach 1951–2010

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.
EN
The paper presents the general characteristics of the monthly, seasonal and annual course of atmospheric pressure in Lublin for the years 1951–2010.Some data used comes from UMCS Meteorological Observatory located in the centre of Lublin. Measurements were performed using a mercury barometer located in the building at a height of 206.4 m and 11.1 m above the ground, three times a day, at 7.00, 13.00 and 21.00 local solar average time.Annual, seasonal and monthly mean values of atmospheric pressure at the station level were calculated. Also values of deviations from the long–term values of average pressure were calculated.Long–term average atmospheric pressure in Lublin in the years 1951–2010 was 991.5 hPa. This value varied from 989.0 hPa in 2010 to 994.2 hPa in 1953. The annual highest average monthly value was recorded in October and the lowest in April. The range of average monthly variation is 5.2 hPa. The highest monthly range of variation was in December – 27.5 hPa and in February (22.8 hPa), and the lowest in June – 8.2 hPa and in September – 9.9 hPa.As far as different seasons of the year are concerned, the highest average pressure values were recorded in autumn and winter. In spring and summer, these values were similar and the lowest as well.Pressure values and their changes during the year depend on the position and the level of activity the main centres of the atmosphere pressure in Europe.
Contributors
References
 • Chromow W., 1969: Meteorologia i klimatologia PWN, Warszawa.
 • Dziaduszyński K., Pęcak J., 2004: Ogólna charakterystyka ciśnienia atmosferycznego w Lublinie (1952–2001), [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznaniu środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 407–412.
 • Kaszewski B.M., Nowosad M., 1998: Przebieg roczny ciśnienia atmosferycznego w Lublinie, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, 47.
 • Zjazd PTG, streszczenie referatów, komunikatów i posterów, Sosnowiec, 135–136.
 • Klein P., 1915: Meteorologia ogólna, Warszawa.
 • Parczewski W., 1962: Układy ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w Polsce środkowej, Przegląd Geofizyczny, 2, Warszawa, 95–105.
 • Paszyński J., Niedźwiedź T., 1991: Klimat, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woś A., 2006: Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Woś A., 2010: Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 72–76.
 • Zinkiewicz W., Warakomski W., 1960: Zarys klimatu Lublina, Annales UMCS, sectio B, vol. XIV, 2, 47–130.
 • Zinkiewicz W., Zinkiewicz A., 1973: Stosunki klimatyczne województwa lubelskiego, Annales UMCS, sectio B, vol. XXVIII, 8, 139–202.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2014_69_2_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.