PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 69 | 2 |
Article title

Meandry percepcji krajobrazu. Badania empiryczne wśród młodzieży gimnazjalnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.
EN
Landscape perception is a complex process, conditioned by a number of external factors related to perceived characteristics of landspace and resulting from personality traits and psychosocial level of development of the recipient. Important elements which condition the overall perception of the landscape are significant places – places of symbolic, magical, leisure qualities. Selection, type and characteristics of these places will depend on individual preferences of the recipient of the landscape. The studies carried out among young people from Bieszczady indicate significant subjective choice of places, often a given image differs from the usual stereotypes. Regularity as well as aberrances in the perception and evaluation of sites described in this paper was observed.
Contributors
author
References
 • Jałowiecki B., 1989: Przestrzeń znacząca, [w:] J. Wódz (red), Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Lewicka M., 2010: What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment, Journal of Environmental Psychology, Vol. 30 (1), 35–51.
 • Lewicka M., 2011: Place attachment: How far have we come in the last 40 years, Journal of Environmental Psychology, Vol. 31 (3), 207–230.
 • Nęcki Z., 1988: Percepcja środowiska – ujęcie psychologiczne, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, O/PAN w Krakowie, t. XXII.
 • Pawłowska K., 1986: Krajobraz piękny i pouczający, „Aura” nr 5/1986.
 • Pawłowska K., 2000: Percepcja krajobrazu kulturowego – raport z badań, [w:] P. Wolski (red.), III Forum Architektury Krajobrazu. Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce, Zakład Studiów Krajobrazowych SGGW, Warszawa, 51–59.
 • Pytka P., 2012: Geograficzne uwarunkowania więzi terytorialnych młodzieży w Bieszczadach, praca doktorska, maszynopis, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
 • Raszeja E., 2007: Interpretacja krajobrazu wiejskiego – między teorią a praktyką, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 5-A/2007, z. 10 (Rok 104), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 75–77.
 • Rollero C., De Piccoli N. (2010): Place attachment identification and environment perception. An empirical study, Journal of Environmental Psychology, Vol. 30 (2), 198–205.
 • Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007: Percepcja przestrzeni – między prawdą i autentycznością, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WgiSR UW, Warszawa, 47–62.
 • Szkurłat E., 2004: Więzi terytorialne młodzieży z miastem, Uniwersytet Łódzki.
 • Szkurłat E., 2007: Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WgiSR UW, Warszawa, 63–72.
 • Tuan Y. F., 1974: Przestrzeń i miejsce, PIW Warszawa.
 • Wódz J., 1989: Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2014_69_2_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.