PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 2 |
Article title

Studium sedymentologiczne form glacimarginalnych okolic wsi Zamoście (Polesie Wołyńskie, Ukraina NW)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Near Zamostya in the Volhynian Polesie (NW Ukraine) a first sedimentological attempt was made to explain the origin of glacimarginal forms forming sub-parallel trains. They belong to themost typical elements of the Polesie glacial relief from the Dnieper Glaciation. Lithofacial analysis was used during the research. Based on geomorphological situation of the glacimarginal forms andlithofacial features of their deposits, the forms were classified as end moraines documenting one of the stagnation phases of ice-sheet recession during the Dnieper Glaciation.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Contributors
author
References
 • Bull W. B., 1964: Alluvial fans and near-surface subsidence in W Frenso County, California. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper, 437A, 71 pp.
 • Cadle A. B., Cairncross B., 1993: A sandy, bed-load dominated fluvial system deposited by lateralaccretion: Permian Karoo Sequence, South Africa. Sedimentary Geology, 85, 435–455.
 • Curray J. R., 1956: The analysis of two-dimensional data. J. Geol., 64: 117–131.
 • Krygowski B., 1947: Zarys geologiczno-morfologiczny południowego Polesia. Pozn. Tow. Prz. Nauk, Pr. Kom. Matem.-Przyrodn., ss. 139.
 • Krzyszkowski D., Zieliński T., 2002: The Pleistocene end moraine fans: controls on their sedimentation and location. Sedimentary Geology, 149, 73–92.
 • Lindner L., Bogucki A., Chlebowski R., Gozik P., Jełowiczewa J., Wojtanowicz J., Zalesski I., 2007:
 • Stratygrafia czwartorzędu Polesia Wołyńskiego (NW Ukraina). Annales UMCS, B, 62/1, 7–41.
 • Marks L., 2004: Zasięg lądolodu zlodowacenia warty w Polsce. [W:] M. Harasimiuk, S. Terpiłowski (red.), Zlodowacenie warty w Polsce. Wyd. UMCS, Lublin, 27–36.
 • Maizels J. K., 1993: Lithofacies variations within sandur deposits: the role of runoff regime, flow dynamics and sediment supplycharacteristics. Sedimentary Geology, 85, 299–325.
 • Miall A. D., 1977: A review of braided river depositional environment. Earth Sciences Reviews, 13, 1–62.
 • Terpiłowski S., 2008: Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia Warty. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 107.
 • Zieliński T., 1992: Moreny Polski północno-wschodniej – osady i warunki sedymentacji. Prace Naukowe UŚ, 1325, ss. 95.
 • Zieliński T., 1997: Cykliczność w osadach rzek roztopowych. Geologia, 14, 68–119.
 • Zieliński T., 2003: Czy możliwa jest identyfikacja środowiska glacimarginalnego na podstawie kryterium litologicznego? [W:] M. Harasimiuk, S. Terpiłowski (red.), Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych. Wyd. UMCS, Lublin, 95–104.
 • Uženkov G. A. 1963: Geologičeskaya karta 1: 200 000, ark. М-35-ІІ (Lyubeshov). [W:] G. A. Uženkov, M. Uženkova, P. Makarčuk, A. N. Guzeeva, Sprawozdanie Lyubeshovskoy gеоlоgičeskoj partii Lvovskoj ekspedicji zа 1961–1962. T. І, Оbjasnitelnaja zapiska, 343 pp.
 • Vlasov B. I. 1972: Geologičeskaya karta 1: 50 000 Prip’atskogo vala: ark. М-35-16-Г Stara Rafalovka, ark. М-35-17-В Vladimirec, ark. М-35-28-Б Rafalovka, ark. M-35-29-А Romejki. [W:] B. I. Vlasov, B. J. Volovnik, G. G. Gruzman, N. I. Košik, V. J. Čemurako, Оtčet Rafalovskoj geologo-semočnoj partii zа 1967–1972. Киев, 326 pp.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.