PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |
Article title

Analiza przestrzenna i czasowa zagrożeń miejscowych w gminie Łęczna w latach 1993–2010

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Contributors
References
 • Biernacki W., Mokwa A., Działek J., Padło T., 2009: Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
 • Jagiellońskiego, Kraków, 1–142.
 • Bogdanowski J., 1976: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 1–271.
 • Chałubińska A., Wilgat T., 1954: Podział fizjograficzny województwa lubelskiego, [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział lubelski PTG, Lublin, 3–44.
 • Janiec B., Rederowa E., 1992: Nadwieprzański Park Krajobrazowy, [w:] T. Wilgat, System obszarów chronionych województwa lubelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 163–202.
 • Makowska M., 2012: Analiza zagrożeń miejscowych i jej znaczenie w planowaniu krajobrazowym na przykładzie gminy Łęczna, Maszynopis pracy magisterskiej, Zakład Geoekologii i Paleogeografii UMCS, Lublin, 1–66.
 • Lisowski A., 1993: Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcja w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1–260.
 • Zarzycki J., 1999: Uproszczony przebieg informacji ze zdarzenia, Prace Katedry Działań Ratowniczo- gaśniczych 5, 77–80.
 • Materiały źródłowe i akty prawne
 • DzU 91.81.351 z dnia 24 sierpnia 1991 r.: O ochronie przeciwpożarowej.
 • DzU 99.111.1311, zm. DzU 01.81.877 z dnia 29 grudnia 1999 r.: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (DzU z dnia 31 grudnia 1999 r.).
 • Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentacji zdarzeń – stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 • DzU11.46.239 z dnia 18 luty 2011r.: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_1_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.