PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |
Article title

Współczesny opad pyłku lipy i klonu jako przyczynek do palinologicznej interpretacji gleb kopalnych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper aims to explore the modern deposition of lime and maple pollen in various plant communities as compared to the results obtained in palynological analyses of the Holocene paleosols in Kaczórki (the Middle Roztocze) and the Błędów Desert which are characterized by very high amounts of the pollen of these trees. The research shows that a high annual deposition of both lime and maple pollen on the soil surface is possible. This deposition far surpasses the average pollen values recorded in the Holocene but is not as high as those recorded in fossil soils. In relation to paleosols in Kaczórki such results show that lime and maple were important components of forests surrounding dune and simultaneously point to the fact that the deposition of pollen in these soils was a complex process.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Contributors
References
 • Andersen S. T., 1970: The relative pollen productivity and pollen representation of the North European trees, and correction factors for tree pollen spectra, Danmarks Geologiske Undersøgelse II (series 96), 1–99.
 • Andersen S. T., 1986: Palaeoecological studies of terrestrial soils, [w:] Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology, J. Willey & Sons Ltd. Chichester – New York, 165–177.
 • Bałaga K., Chodorowski J., 2006: Pollen analysis from fossil podzol soils within a dune at Kaczórki (Middle Roztocze, Poland), Acta Palaeobot., 46 (2), 245–254.
 • Buraczyński J., 2002: Roztocze: środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 • Dyakowska J., 1959: Podręcznik palynologii. Metody i problemy, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • Delcourt P. A., Delcourt H. L., Webb T. III., 1984: Atlas of mapped distributions of dominance and modern pollen percentages for important tree taxa of eastern North America, American Association of Stratigraphic Palynologists Contrib. Ser. 14, 1–131.
 • Keatinge T. H., 1982: Influence of stemflow on the representation of pollen of Tilia in soils, Grana 21, 171–174.
 • Kupryjanowicz M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B., Nalepka D., 2004: Tilia L. – Lime, [w:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright, C. Turner (eds): Late glacial and holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, PAN, Kraków.
 • Fijałkowski D., 1991: Lasy Lubelszczyzny, Lubelskie Tow. Naukowe, Lublin.
 • Izdebski K., Czarnecka B., Grądzil T., Lorens B., Popiołek Z., 1994: Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych, RPN, Lublin.
 • Latałowa M., 2003: Badania palinologiczne gleb, [w:] S. Dybowa-Jachowicz, A. Sadowska (red.), Palinologia, PAN, Kraków.
 • Nalepka D., 1999: Analiza pyłkowa kopalnych i współczesnych poziomów glebowych – problemy metodyczne, Roczniki Gleboznawcze, 50 (1/2), 135–153.
 • Noryśkiewicz A. M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz B., Nalepka D., 2004: Acer L. – Maple, [w:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright, C. Turner (eds), Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps, PAN, Kraków.
 • Noryśkiewicz A. M., 2001: Historia cisa we Wierzchlesie na tle rozwoju postglacjalnej roślinności, Ph.D. Thesis, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń.
 • Noryśkiewicz A. M., 2009: Jedenaście lat monitoringu pyłkowego w rezerwacie Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego, [w:] J. Pająkowski (red)., Stan badań rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie, Materiały seminarium naukowego z okazji „180-lecia ochrony cisa w Wierzchlesie”, 23–24 października 2008, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Wierzchlas.
 • Okuniewska-Nowaczyk I., 2005: Analiza palinologiczna gleby kopalnej z Pustyni Błędowskiej, PAN, Poznań.
 • Okuniewska-Nowaczyk I., 2006: Analiza pyłkowa kopalnego poziomu glebowego z Pustyni Błędowskiej, [w:] B. Nowaczyk (red.), Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań.
 • Pidek I. A., 2006: Zmienność rocznego opadu pyłku wybranych taksonów na Roztoczu Środkowym (Polska SE) w latach 2001–2005, [w:] E. Weryszko-Chmielewska (red.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin.
 • Środoń A., 1991: Lipy. Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop, [w:] S. Białobok (red.), Nasze drzewa leśne. Monografie popularnonaukowe, Wydawnictwo Arkadia, Poznań.
 • Wasylikowa K., 1973: Badanie kopalnych szczątków roślin wyższych, [w:] E. Rühle (red.), Metodyka badań osadów czwartorzędowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • Van Mourik J. M., 2003: Life cycle of pollen grains in mormoder humus forms of young acid forest soils: a micromorphological approach, Catena, 54, 651–663.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.