PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 |
Article title

Centre of Information Technologies for Humanities and Social Sciences - a milestone towards cybernation of Polish Humanities

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present Center of Information Technologes for  humanities and Social Sciences, which is a cutting-edge initiative taken in order to bring us closer to worldwide achievements in a broadly defined IT infrastructure of humanities and social sciences, digitalization of humanities and the development of virtual medicine.Centre of Information Technologies for Humanities and Social Sciences is a milestone towards cybernation of Polish humanities. It creates an environment for conducting innovative studies with the application of technologies accessible to an IT-oriented society, as well as provides communication with international IT networks to academic units based in Poland.
Year
Volume
16
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
04 - 10 - 2016
Contributors
References
 • A Companion to Digital Humanities. Edited by S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004.
 • A Companion to Digital Literary Studies. Edited by R. Siemens, S. Schreibman. Oxford: Blackwell, 2008.
 • Debates in the Digital Humanities. Red. Matthew K. Golda. Minnesota: University of Minnesota Press, 2012.
 • Digitalizacja piśmiennictwa. Oprac. i red. Dariusz Paradowski. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010.
 • E-polonistyka. Red. A. Dziak, S. J. Żurek. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Paradoksy Internetu. Konteksty społeczno-kulturowe. Red. M. Szpunar. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Szpunar M. Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: IFiS PAN, 2012
 • Szpunar M. Internet w procesie realizacji badań. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Szpunar M. W stronę nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Trembowiecki A. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, 2006.
 • Zwrot cyfrowy w humanistyce. Red. Andrzej Radomski, Radosław Bomba. E-naukowiec. Lublin, 2013.
 • Nacher A.: Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komutacji. [W:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / nowe media / kultura 2.0. Red. A. Radomski, R. Bomba. Wydaw. E-naukowiec, Lublin 2013
 • Wieczorek-Tomaszewska M. „Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów”. Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych (współpraca) Uniwersytet Pedagogiczny, http:www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/wieczorek.pd, 2013
 • Winterer C,. Where is America in the Rrepublic of Letters?”, Modern Intellectal History 9, 3 (Nov, 2012): p. 597-623
 • Velterop J.JM., Open Access Publishing and Scholarly Societies Guide, Open Society Institute, NY, July 2005
 • Kuźmina D., W drodze do DARIAH, pismo Uniwersytetu Warszawskiego, 3 (69), October 2014
 • Brzeziński J., Kosiedowski, M., Mazurek C., Słowiński K., Słowiński R., Stroiński M., Węglarz J., Towards telemedical centers – digitization of inter-professional communiaction in healthcare. [In:] M.M., Cruz-Cunha, M. Miranda (eds.), Handbook of Research on ICTs and Management Systems for Improving Efficiency in Healthcare and Social Services, IGI Global 2013, p. 805-829
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ai_2016_16_1_30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.