PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 47-54
Article title

Virological aspects of non-human primates or swine-to human xenotransplantation

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There are a number of human diseases, which can lead to organ failure. The consequence is often the need for a transplant. The number of performed operations is very low due to the shortage of organs for transplantation. As a consequence, the number of people waiting for transplant is still growing. The solution to this situation may be xenotransplantation. Xenotransplantation word comes from the Greek xenos meaning stranger, the other. It is defined as any procedure that involves the transplantation, implantation or infusion of tissues or zoonotic organs into a human recipient, but also human body fluids, cells, tissues, organs (or fragments) that have ex vivo contact with zoonotic cells, tissues or organs. One of the obstacles of the xenograft transplantation is the risk of animal pathogens transmission to the humans. Viruses that pose risk in the non-human primates-to-human xenotransplantation includes: the human immunodeficiency virus - HIV and the Marburg virus described in this paper. In addition viruses, which is a problem in pig-to-human xenotransplantation have also been described, including: porcine endogenous retrovirus - PERV, porcine cytomegalovirus - PCMV, porcine lymphotropic herpesvirus - PLHV and hepatitis E virus - E - HEV. This review of literature is the latest knowledge of the microbiological safety of xenotransplantation.
PL
Istnieje wiele chorób człowieka, które mogą doprowadzić do niewydolności narządów. Konsekwencją często jest konieczność przeprowadzenia przeszczepu. Liczba wykonywanych operacji jest bardzo niska ze względu na niedobór narządów do transplantacji. W konsekwencji liczba osób oczekujących na przeszczep ciągle rośnie. Wyjściem z tej sytuacji może być ksenotransplantacja. Pojęcie ksenotransplantacja pochodzi od greckiego xenos oznaczającego obcy, inny. Jest to każdy zabieg polegający na transplantacji, implantacji lub infuzji biorcy – człowiekowi – komórek, tkanek lub organów odzwierzęcych, również płynów ustrojowych, komórek, tkanek, narządów człowieka (lub ich fragmentów), które miały kontakt ex vivo z komórkami, tkankami lub organami zwierzęcymi. Jedną z przeszkód w przeszczepach ksenogenicznych jest zagrożenie przeniesienia patogenów zwierzęcych i zainfekowanie organizmu człowieka. Wirusami, które stanowią zagrożenie w przeszczepach, w układzie małpy naczelne-człowiek to między innymi: ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (z ang. human immunodeficiency virus) i wirus Marburg, które zostały opisane w niniejszej pracy. Ponadto przedstawiono wirusy stanowiące problem w transplantacjach w układzie świnia-człowiek, czyli: endogennego retrowirusa PERV (z ang. porcine endogenous retrovirus), wirusa cytomegalii świni PCMV (z ang. porcine cytomegalovirus), wirusa limfotroficznego świni PLHV (z ang. porcine lymphotropic herpesvirus) oraz wirusa zapalenia wątroby typu E - HEV (z ang. hepatitis E virus). Niniejszy przegląd literatury stanowi najnowszy stan wiedzy na temat mikrobiologicznego bezpieczeństwa ksenotransplantacji.
Keywords
Year
Volume
14
Pages
47-54
Physical description
Dates
published
2018-12-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2017-0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.