PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 33-46
Article title

The spread of alien species along the touristic routes of the Słowiński National Park

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Touristic routes have a great meaning for the spread of alien species through the protected areas like national parks. The aim of the study was to assess the spread of the chosen species along the different kinds of touristic routes of the Słowiński National Park and asphalt roads lying in the direct vicinity of the Park, in its protective zone. The presence of 108 localities of eight alien species were recorded (Padus serotina, Quercus rubra, Acer negundo, Robinia pseudoacacia from woody species and Conyza canadensis, Impatiens parviflora, Juncus tenuis and Oxalis fontana from herbaceous plants). The localities of the woody plants were found in areas where they were formerly deliberately planted or near routes leading to such areas. All of the analysed woody plants can be the source of ecological threat and should be actively removed. Interestingly, regarding herbaceous plants, the species which according to literature are not a threat to untransformed habitats – Juncus tenuis and Oxalis fontana – were noted quite commonly. Their populations should be monitored. The populations of Impatiens parviflora, classified to the IV class of invasiveness and Conyza canadensis, which can invade sand dunes, should be destroyed as soon as possible till they occupy small areas.
PL
Szlaki turystyczne mają wielkie znaczenie dla rozprzestrzeniania się obcych gatunków na obszarach chronionych, takich jak parki narodowe. Celem badań była ocena rozprzestrzeniania się wybranych gatunków wzdłuż różnego rodzaju szlaków turystycznych przebiegających przez Słowiński Park Narodowy oraz dróg asfaltowych leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, w jego otulinie. Stwierdzono obecność 108 stanowisk ośmiu obcych gatunków: Padus serotina, Quercus rubra, Acer negundo, Robinia pseudoacacia spośród gatunków drzewiastych oraz Conyza canadensis, Impatiens parviflora, Juncus tenuis i Oxalis fontana spośród roślin zielnych). Stanowiska roślin drzewiastych odnotowano na obszarach, gdzie wcześniej były celowo sadzone oraz wzdłuż szlaków prowadzących do takich obszarów. Wszystkie analizowane rośliny drzewiaste mogą być źródłem zagrożenia ekologicznego i powinny być aktywnie usuwane. W przypadku roślin zielnych, gatunki, które zgodnie z literaturą nie stanowią zagrożenia dla nieprzekształconych zbiorowisk roślinnych – Juncus tenuis i Oxalis fontana – notowano dość powszechnie. Ich populacje powinny być monitorowane. Populacje Impatiens parviflora, gatunku zaklasyfikowanego do IV klasy inwazyjności oraz Conyza canadensis, który zgodnie z literaturą może rozprzestrzeniać się na wydmach, powinny zostać zniszczone jak najszybciej, dopóki zajmują małe obszary.
Year
Volume
14
Pages
33-46
Physical description
Dates
published
2018-12-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2017-0007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.