PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 14-22
Article title

Biodegradation of 3,5-dinitrosalicylic acid by Phanerochaete chrysosporium

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Despite intensive efforts put on prevention of environment pollution by nitroaromatic compounds, these xenobiotics have not been eliminated from the biosphere. The physicochemical properties make nitroaromatics extremely recalcitrant to biodegradation. Therefore, microbial degraders of these pollutants are sought after. This paper reports preliminary results of the study on degradation of 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) by a basidiomycetous fungus Phanerochaete chrysosporium under stationary conditions in a culture medium containing 0.05–0.5% v/v of DNS. The results obtained suggest that the fungus degrades DNS through the reductive pathway.
PL
Związki nitrowe to szeroka grupa ksenobiotyków, które ze względu na swoją silną toksyczność, wyjątkową odporność na rozkład biologiczny oraz skłonność do bioakumulacji, stanowią bardzo poważny problem dla biosfery. Prowadzi się obecnie wiele badań nad mikroorganizmami, które zdołały wykształcić szlaki metaboliczne pozwalające na rozkład takich związków jak 2,4,6-trinitrotoluen, kwas pikrynowy czy kwas 3,5-dinitrosalicylowy. Jednym z takich mikroorganizmów jest podstawczak Phanerochaete chrysosporium, należący do grupy grzybów białej zgnilizny drewna. Artykuł ten poświęcony jest badaniom nad rozkładem kwasu 3,5-dinitrosalicylowego przez P. chrysosporium w warunkach hodowli stacjonarnej w pożywce zawierającej 0,05–0,5% masowego kwasu 3,5-dinitrosalicylowego. Uzyskane wyniki wskazują na zdolność wybranego mikroorganizmu do rozkładu substratu na drodze redukcji grup nitrowych.
Year
Volume
14
Pages
14-22
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2017-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.