PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 1-13
Article title

Understanding cannabinoid receptors: structure and function

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The endocannabinoid system (ECS) consists of the endocannabinoids, cannabinoid receptors and the enzymes that synthesize and degrade endocannabinoids. The whole EC system plays an important role in the proper functioning of the central and autonomic nervous system. ECS is involved in the regulation of the body energy and in the functioning of the endocrine system. It can affect on the regulation of emotional states, motoric movement, operations of the endocrine, immune and digestive system. Many of the effects of cannabinoids are mediated by G coupled –protein receptors: CB1, CB2 and GPR55 but also of transient receptor potential channels (TRPs) which not only induce the sensation of pain but also support inflammation via secretion of pro-inflammatory neuropeptides. In this review work we briefly summarize the role and action of cannabinoid receptors CB1 and CB2, protein-coupled receptor 55 (GPR55) and transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1).
PL
Układ endokannabinoidowy (ang. endocannabinoid stystem-ECS) składa się z receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, agonistów egzogennych i endogennych: kannabinoidów i endokannabinoidów oraz enzymów regulujące syntezę i degradację endogennych ligandów tego układu. Jest systemem biorącym udział w wielu procesach fizjologicznych organizmu. Odgrywa on istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu centralnego i autonomicznego układu nerwowego. Układ endokannabinoidowy reguluje również m.in. gospodarkę energetyczną, aktywność motoryczną, układ endokrynny oraz układ hormonalny poprzez regulacje powiązań neurohormonalnych i neuroimmunologicznych. Wiele jego wspomnianych funkcji związanych jest z receptorami sprzężonymi z białkami G, takimi jak receptory CB1, CB2 czy GPR55. Co raz więcej mówi się również o znaczącej roli receptorów przejściowego potencjału TRPs (ang. transient receptor potential), które nie tylko pośredniczą w odczuwaniu bólu, ale także są odpowiedzialne za wspomaganie stanu zapalnego poprzez wydzielanie pro-zapalnych neuropeptydów. W niniejszej pracy przeglądowej postanowiliśmy krótko scharakteryzować oraz opisać rolę i działanie receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, receptora sprzężonego z białkiem G (GPR55) i receptora przejściowego potencjału waniloidowego (TRPV1).
Keywords
Year
Volume
14
Pages
1-13
Physical description
Dates
published
2018-12-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2017-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.