PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 18-24
Article title

Conditional probability of the daily minimum temperature in certain types of circulation on a seasonal basis in the Zywiec Valley in Southern Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Air minimum temperature is very important for the natural environment and human activity. This paper presents certain aspects related to the variability of daily minimum temperature of air in the winter (XII, I, II) in the Zywiec Valley, in relation to the synoptic situation in the valley. The analysis is based on the results of research carried out at one point node (the grid) obtained from the base Carpat Clim database. The node is located at the bottom of the Zywiec Valley in the period 1961-2010. The study was complemented with a comprehensive analysis of local conditions for atmospheric circulation and temporal variability over a 50 years period. For this purpose, the classification of types of atmospheric circulation  (Niedźwiedź 1981) was used for the upper Vistula river basin. Extreme temperatures included an average minimum temperature of air exceeding the 90th and 95th percentile. The relationship between the extremes of air temperature and atmospheric circulation types was examined by analyzing the frequency of occurrence of extreme values and their conditional occurrence in each particular type of atmospheric circulation.
PL
Znaczenie temperatury minimalnej powietrza dla środowiska przyrodniczego i działalności człowieka jest niezmiernie ważne. Niniejsza praca przedstawia aspekty związane ze zmiennością dobowej temperatury minimalnej powietrza w okresie zimowym (XII-II) w Kotlinie Żywieckiej, w świetle sytuacji synoptycznych. Opracowanie bazuje na wynikach badań przeprowadzonych w jednym punkcie węzłowym pochodzącym z bazy CarpatClim, zlokalizowanym w dnie Kotliny Żywieckiej za okres 1961-2010. Studium zostało uzupełnione kompleksową analizą warunków cyrkulacyjnych i ich zmiennością czasową w ciągu 50-lecia. W tym celu zastosowano klasyfikację typów cyrkulacji atmosferycznej Niedźwiedzia (1981) dla dorzecza górnej Wisły. Za ekstremalne zjawisko termiczne uznano średnią temperaturę minimalną powietrza przekraczającą wartość progową 90 i 95 percentyla. Związki pomiędzy ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza a typami cyrkulacji atmosferycznej rozpatrzono poprzez analizę częstości wystąpienia wartości ekstremalnych oraz ich warunkowego wystąpienia w danym typie cyrkulacji atmosferycznej.
Year
Volume
13
Pages
18-24
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2017-0003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.