PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1-8
Article title

The characterization of tumor necrosis factor alpha (TNF-α), its role in cancerogenesis and cardiovascular system diseases and possibilities of using this cytokine as a molecular marker

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The inflammatory process is directly associated with secretion of cytokines, e.g. tumor necrosis factor alpha (TNF-α). This molecule is one of the 22 proteins which belong to TNF family and is secreted mainly by: macrophages, monocytes, T lymphocyte and mast cells. The biological effects of TNF-α is possible through binding this cytokine to specific receptors – TNFR1 and TNFR2. The large number of reports provides that this cytokine plays extremely important role in cancers and cardiovascular disease – two groups of inflammatory diseases. Unfortunately, these diseases are the main cause of death in spite of advances in medicine and increasing public awareness of prevention. It is believed that better understanding both molecular potential of this cytokine and the impact in cancerogenesis and others inflammatory diseases may cause using TNF-α as a molecular marker in these diseases and will make it possible to observe the effects of anti-inflammatory therapy. It will be able to cause a drop in the incidence of these diseases and better monitoring of them.
PL
Proces zapalny jest bezpośrednio związany z sekrecją cytokin, np. czynnika martwicy nowotworu alfa (ang. Tumor Necrosis Factor alpha; TNF-α). Ta cząsteczka jest 1 z 22 białek należących do rodziny TNF i wydzielana jest głównie przez: makrofagi, monocyty, limfocyty T oraz komórki tuczne. Biologiczne efekty działania TNF-α zachodzą dzięki wiązaniu się tej cytokiny ze specyficznymi dla niej receptorami – TNFR1 i TNFR2. Duża liczba prac potwierdza kluczową rolę TNF-α w nowotworzeniu i chorobach układu sercowo-naczyniowego, będących chorobami o podłożu prozapalnym. Niestety, mimo postępu medycyny i wzrostu świadomości społeczeństwa, wymienione choroby stanowią główne przyczyny śmierci na świecie. Lepsze zrozumienie roli tej cytokiny w kancerogenezie i chorobach zapalnych może spowodować wykorzystanie TNF-α jako markera tych chorób oraz do monitorowania przeciwzapalnych efektów terapii.
Year
Volume
13
Pages
1-8
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2017-0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.