PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 23-29
Article title

Plants on duty – phytotechnologies and phytoremediation at a glance

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Phytotechnologies are plant based technologies of remediation and containment of pollutions. Many advantages of phytotechnologies such as control of water and biogeochemical cycles, positive impact on soil characteristics and lowering the risk of erosion, contaminant immobilization and destruction, habitat restoration, low costs of implementation, and high public acceptance, decide that in more and more cases it is a preferred and recommended method of rehabilitation. Vegetation selected to the particular site conditions and having required characteristics will shape other biotic communities. It is thus immensely important to gather detailed knowledge about all the elements and processes occurring at the place of interest, before employing adequate phytotechnology application.
PL
W świetle postępującej degradacji środowiska naukowcy i inżynierowie szukają coraz bardziej zaawansowanych metod pozwalających na ochronę, remediację i rekultywację ekosystemów. Obecnie preferowane są rozwiązania holistycznie, biorące pod uwagę nie tylko aspekty środowiskowe, ale również ekonomiczne i społeczne. Fitotechnologie to metody remediacji i zatrzymywania zanieczyszczeń oparte o wykorzystanie roślin, procesów zachodzących w ich tkankach oraz w ryzosferze. Zwiększanie pokrywy roślinnej powiększa pojemność środowiska poprzez filtrację wody, kontrolę cykli biogeochemicznych, a także tworzenie siedlisk i zwiększanie bioróżnorodności. Rośliny mają też pewną wartość estetyczną, dlatego ich wykorzystanie w celu rozwiązywania problemów środowiskowych jest mile widziane przez społeczeństwo. Wśród zalet fitotechnologii należy również wymienić ich koszt, który szacunkowo jest około 10-20% niższy niż analogicznej skuteczności rozwiązanie tradycyjne (Vaněk i inni 2010). Dobór odpowiedniego rozwiązania podyktowany jest celem przedsięwzięcia. Najczęściej wykorzystywane rozwiązania zatrzymujące zanieczyszczenia to stabilizujące pokrywy roślinne i drzewne bariery hydrauliczne. Rozwiązania mające na celu zniszczenie zanieczyszczenia to pokrywy i drzewostany fitoremediacyjne. Część rozwiązań ma potencjał remediacyjny, ale także zatrzymuje zanieczyszczenia, to m.in.: strefy buforowe, adaptowane zbiorniki małej retencji oraz oczyszczalnie hydrofitowe. Wykorzystanie fitotechnologii ograniczone jest stężeniami zanieczyszczeń, których rośliny mogą nie przetrwać oraz warunkami klimatycznymi i sezonowymi, a także koniecznością poświęcenia dużego obszaru pod uprawę. Ponadto zabiegi wykorzystujące rośliny są stosunkowo nowymi rozwiązaniami i jeszcze nie wszystko wiadomo o ich możliwościach i konsekwencjach użycia.
Year
Volume
11
Pages
23-29
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2015-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.