PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 1-8
Article title

Loliolide - the most ubiquitous lactone

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The searching for biologically active compounds produced by living organisms led to the discovery of a number of compounds with more or less complicated structure. One of the simplest molecules are monoterpenoid lactones and loliolide is the most common among them. Loliolide was found in animals (insects) and plants (flowers, shrubs, trees) both terrestrial and marine, such as algae and corals. Many years of research on plants used in traditional folk medicine of different countries have led to the conclusion that this compound has a variety of biological properties such as anti-cancer, antibacterial, antifungal and antioxidant ones. Moreover, plants containing loliolide are used in alternative medicine in treatment of diabetes and depression. It is extremely interesting that this lactone also affects the behavior of ants as well as the development of certain plants (allelopathic activity). However, sometimes there are side effects as in the case of structural analogues of loliolide contributing to extinction of tropical coral.
PL
Poszukiwania związków biologicznie aktywnych wytwarzanych przez organizmy żywe doprowadziły do odkrycia wielu związków o mniej lub bardziej skomplikowanej strukturze. Jednymi z najprostszych cząsteczek są laktony monoterpenoidowe, zaś najczęściej spotykanym spośród nich jest loliolid. Loliolid spotykany jest w organizmach zwierzęcych (owady) i roślinnych (rośliny kwiatowe, krzewy, drzewa) zarówno lądowych jak i morskich takich jak glony lub koralowce. Wieloletnie badania prowadzone nad roślinami używanymi w tradycyjnej medycynie ludowej różnych krajów doprowadziły do stwierdzenia, że związek ten ma różnorodne właściwości biologiczne np. antynowotworowe, antybakteryjne, antygrzybiczne, antyoksydacyjne. Ponadto rośliny zawierające lioliolid są stosowane w medycynie alternatywnej przy leczeniu cukrzycy oraz depresji. Niezmiernie interesujący jest fakt, że lakton ten wywiera również wpływ na zachowanie mrówek jak i na rozwój niektórych roślin (aktywność alleplopatyczna). Czasami jednak można zaobserwować również działania niepożądane jak w przypadku analogów strukturalnych loliolidu mających swój udział w wymieraniu raf tropikalnych.
Year
Volume
11
Pages
1-8
Physical description
Dates
published
2015-12-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_fobio-2015-0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.