PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 67 | 21-33
Article title

MATERIAŁY DO POZNANIA MACROMYCETES REZERWATU PRZYRODY „ŚWIDWIE” (NW POLSKA)

Content
Title variants
EN
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MACROMYCETES IN ”ŚWIDWIE” NATURE RESERVE (NW POLAND)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na terenie rezerwatu przyrody „Świdwie” w ciągu niespełna roku i przy niekorzystnych warunkach klimatycznych stwierdzono łącznie 117 taksonów grzybów, w tym pięć znajdujących się na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Większość z odnotowanych tam gatunków grzybów makroskopijnych charakteryzuje się dość szeroką skalą ekologiczną. Jednak znaczna różnorodność macromycetes rezerwatu, jak i udział taksonów zagrożonych i chronionych wskazują na dużą wartość przyrodniczą tego obiektu, nie tylko pod względem faunistycznym. Z drugiej strony biologia tej grupy organizmów i wynikająca z niej konieczność prowadzenia przynajmniej kilkuletnich obserwacji powodują, że uzyskane wyniki stanowią jedynie kolejny przyczynek do znajomości mycobioty rezerwatu. Liczba występujących tam taksonów grzybów jest zapewne znacznie większa, co na pewno znajdzie odzwierciedlenie w dalszych badaniach.
EN
Mycological studies were conducted in ”Świdwie” nature reserve located on the southern edge of Wkrzańska Forest and about 23 km from the center of Szczecin, by means of the route method, from May to September 2018. In total, 117 macromycete species were recorded: 15 Ascomycota and 102 Basidiomycota. Five of those species are included in the Polish red list of macrofungi (Wojewoda, Ławrynowicz 2006), compiled according to their endangerment categories. One species: Mycena belliarum belongs to category E (endangered); four species: Inonotus obliquus, Fistulina hepatica, Polyporus tuberaster and Porodaedalea pini are R (rare). Two of the endangered species are under partial protection, namely Fistulina hepatica and Inonotus obliquus. The considerable diversity of the fungi in the reserve, as well as the share of the endangered and protected taxa, indicate the reserve’s high nature value, not only in terms of the fauna.
Year
Volume
67
Pages
21-33
Physical description
Dates
published
2020-09-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_bfb_2019_9_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.