PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 13/2014 |
Article title

Pola opadów w Polsce związane z niżami Vb van Bebbera

Content
Title variants
PL
Precipitation fields in Poland associated with van Bebber’s Vb cyclones
Languages of publication
Abstracts
PL
artykuł recenzowany
EN
The article presents the course of the average annual trajectory of van Bebber’s Vb cyclones. The most rainfall-efficient section of the trajectory, i.e. the occurrence region of cyclones which produce the highest precipitation in Poland, was delimited. A map of average daily precipitation totals associated with Vb lows was constructed as well as a map indicating the maximum rainfall i.e. the highest sum of daily precipitation at the weather station in the period 1958‒2008 associated with the Vb cyclones situated close to the most rainfall-efficient segment of the trajectory.
Vb route begins at the Balearic Sea and ends over southern Finland. The highest rainfall in Poland is associated with lows situated in the vicinity of the middle section of the trajectory – over eastern Hungary, western Romania or southern Slovakia. The highest average amount of rainfall can be observed in south-eastern Poland, particularly in the Żywiec dale, in the Tatras, and over the Lublin Upland. Maximum daily rainfall associated with Vb cyclones occurred on Śnieżka peak and reached 129.2 mm.
PL
W artykule przedstawiono przebieg średniej trajektorii niżów Vb van Bebbera
w skali roku. Wyznaczono najbardziej opadotwórczy odcinek trajektorii, tzn. region
występowania cyklonów, które wywołują najwyższe opady w Polsce. Skonstruowano
mapę średnich sum dobowych opadu związanych z niżami Vb oraz mapę opadów
maksymalnych informującą o tym, jaka była najwyższa wartość opadu w danej stacji
meteorologicznej w okresie 1958‒2008 związana z wystąpieniem niżu Vb na wyróżnionym
– najbardziej opadotwórczym – odcinku trajektorii.
Szlak Vb rozpoczyna się na Morzu Balearskim, a kończy nad południową Finlandią.
Najwyższe opady w Polsce związane są z niżami usytuowanymi w sąsiedztwie środkowego
odcinka trajektorii – nad wschodnimi Węgrami, zachodnią Rumunią lub południową
Słowacją. Najwyższe średnie sumy opadów można zaobserwować w Polsce Południowo-Wschodniej.
Maksima występują w Kotlinie Żywieckiej, w Tatrach i na Wyżynie
Lubelskiej. Maksymalny opad dobowy związany z niżem Vb wystąpił na Śnieżce
i osiągnął wartość 129,2 mm.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7951
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7951
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.