PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 13/2014 |
Article title

Źródła ciepła niskotemperaturowego dostępnego dla gruntowych pionowych wymienników ciepła. Uwarunkowania środowiskowe i techniczne

Content
Title variants
PL
Low enthalpy heat sources available for vertical ground heat exchangers. Environental and technical considerations
Languages of publication
Abstracts
PL
artykuł recenzowany
EN
Utilization of low enthalpy heat from the subsurface parts of the earth is one of the way of geothermal energy management. Heat pumps offer the possibility to obtain low enthalpy heat. Geothermal heat pumps (GHP) with vertical ground heat exchangers are beneficial because of the economical efficiency and small impact on the environment. Moreover they are one of the renewable energy sources. The article presents the most important environmental determinants: geothermal gradient, natural terrestrial heat flow, thermal conductivity of rocks and local hydrogeodynamic conditions. This paper also indicates the basic technical conditions for installation of ground source heat pumps and pays attention to the thermal properties of rocks. The status of GHP in Poland is lower compared to other European countries. One of the problems is insufficient recognition of the specific ground-water conditions for vertical ground heat exchangers which affects the economical efficiency of GHP installation.
PL
Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła, zawartego w przypowierzchniowych warstwach skorupy ziemskiej jest jednym ze sposobów zagospodarowania energii geotermalnej. Pozyskiwana jest ona za pomocą gruntowych pomp ciepła (GPC). Instalowanie gruntowych pomp ciepła z pionowymi wymiennikami jest korzystne z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, niewielkiego wpływu na środowisko oraz poszerzania zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W artykule podano najważniejsze uwarunkowania środowiskowe: gradient geotermiczny, naturalny ziemski strumień ciepła, przewodność cieplną skał oraz lokalne warunki hydrogeodynamiczne. Wskazane zostały podstawowe warunki techniczne dla instalacji gruntowych pomp ciepła. Zwrócono również uwagę na znaczenie parametrów termicznych skał. W Polsce liczba zainstalowanych gruntowych pomp ciepła jest niższa w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Jednym z problemów w zastosowaniu tych urządzeń jest niewystarczające rozpoznanie specyficznych warunków gruntowo-wodnych pod pionowe gruntowe wymienniki ciepła, co wpływa na ekonomiczną efektywność tego typu inwestycji.
Artykuł jest przeglądem publikacji poświęconych zarysowanemu problemowi.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7948
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7948
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.