PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 13/2014 |
Article title

Jakość gleb wybranych ogrodów działkowych Łodzi

Content
Title variants
PL
The quality of soils of selected allotment gardens in Łódź
Languages of publication
Abstracts
cały artykuł
EN
The paper presents the research results of physical and chemical soil properties of allotment gardens in Łódź. 15 soil samples taken from humus layers were analyzed. In the selection of most allotment gardens the vicinity of major transport routes and industrial plants were accounted. Characterisation of the soil substrate was made taking into account the geological factors influencing the genetic and qualitative value of soil especially for agricultural production. Authors drew attention to the variability of soil properties and compared the obtained results to other Polish cities. It was found that the tested soils show high sorption capacities and low in comparison with other cities, degree of heavy metal (cadmium, chromium and copper) pollution. They also highlighted the significant production potential of soils of allotment gardens.
PL
Praca prezentuje wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych gleb ogrodów działkowych Łodzi. Przeanalizowano próbki z poziomów akumulacyjnych 15 ogrodów, zlokalizowanych głównie w sąsiedztwie dużych ciągów komunikacyjnych i obiektów przemysłowych. Dokonano charakterystyki substratu glebowego z uwzględnieniem czynników geologicznych, wpływających na genetyczną i jakościową wartość utworów glebowych w zakresie produkcji rolniczej. Autorzy zwrócili uwagę na zróżnicowanie właściwości gleb i dokonali porównania uzyskanych wyników z rezultatami analiz gleb ogrodów działkowych innych miast Polski. Stwierdzono, że badane gleby wykazują duże zdolności sorpcyjne i niewielki, w porównaniu z innymi miastami, stopień zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (kadmem, chromem i miedzią). Ponadto podkreślono znaczny potencjał produkcyjny gleb ogrodów działkowych.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7947
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7947
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.