PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 12 |
Article title

Struktura i znaczenie terenów zieleni w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce

Content
Title variants
PL
The structure and importance of green areas in Łódź in comparison with other big cities in Poland
Languages of publication
Abstracts
EN
The article compares the role and structure of green areas in Łódź to other big cities in Poland. It describes how the share of green areas in town space has changed during the last 15 years with the reference to historical background. The main part of the work is a comparative analysis of the space of green areas in selected major cities. The author considers main functions of green areas, attaching the importance of landscape, ecological and social function. Transformations of particular categories of green areas were indicated. Problems of care and availability of green areas were noted. Results have confirmed that Łódź is one of the greenest big cities in Poland and some categories of green areas play a special role in urban ecology and spatial development.
PL
Artykuł dotyczy określenia roli w strukturze miasta oraz wszechstronnego znaczenia terenów zieleni w podziale na podstawowe kategorie. W pracy wskazano mnogość funkcji niektórych obiektów oraz skalę ich oddziaływania w przestrzeni. Główną część stanowi analiza porównawcza udziału powierzchni zajmowanej przez poszczególne rodzaje terenów zieleni w ogólnej powierzchni wybranych dużych miast w Polsce z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w okresie ostatnich kilkunastu lat. Zwrócono także uwagę na problemy związane z pielęgnacją i dostępnością terenów zieleni. Wyniki analizy wykazały, iż Łódź jest jednym z najbardziej „zielonych” miast w Polsce, a niektóre kategorie terenów zieleni odgrywają szczególną rolę w ekologii miasta i gospodarce przestrzennej.
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3247
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.