PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Zmienność temperatury i opadów w Lublinie w okresie 1951-1996

Content
Title variants
PL
The variability of air temperature and precipitation in Lublin in the period 1951-1996
Languages of publication
Abstracts
EN
Roczną i sezonową zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Lublinie w okresie 1951-1996 określono poprzez oznaczenie trendu liniowego. Istotność statystyczną zmian oceniono za pomocą testu wariancji różnicy średnich z próbek oraz testu T Studenta. Liniowy trend temperatury wykazuje nieistotną tendencję rosnącą, natomiast opady atmosferyczne w okresie chłodnym - wyraźny, istotny statystycznie trend malejący. Takie zjawisko obserwowano w wielu miejscach w Polsce. Wysunięto postulat o potrzebie bardziej dokładnej definicji zmian klimatu. Powszechnie używana definicja WMO nie jest dostatecznie dokładna. The annual and seasonal variability of air temperature and atmospheric precipitation in Lublin in the period 1951-1996 has been determined by means of the linear trend. The statistical relevance of the changes was established through the variance test of the sample average difference and the Student T test. The linear temperature trend has shown a negligible increasing tendency. On the other hand, the precipitation in the cold season shows a distinct, statistically relevant, diminishing trend. This phenomenon has been observed in many places in Poland. The need for a more precise definition of climate changes is postulated. The current WMO definition is not precise enough.
EN
The annual and seasonal variability of air temperature and atmospheric precipitation in
Lublin in the period 1951-1996 has been determined by means of the linear trend. The
statistical relevance of the changes was established through the variance test of the sample
average difference and the Student T test. The linear temperature trend has shown a negligible
increasing tendency. On the other hand, the precipitation in the cold season shows a distinct,
statistically relevant, diminishing trend. This phenomenon has been observed in many places
in Poland. The need for a more precise definition of climate changes is postulated. The current
WMO definition is not precise enough.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3075
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.