PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wieloletnie zróżnicowanie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie i Pradze

Content
Title variants
PL
Long-term differentiation of the number of frosty days and days with severe frost in Cracow and Prague
Languages of publication
Abstracts
EN
Opracowanie zawiera próbę oceny zmienności dni mroźnych (t,.,,,,<O°C) i dni bardzo mroźnych (t,.,,,,< -10°C) w Krakowie i Pradze w okresie 1845/46-1995/96 w zależności od czynników cyrkulacji atmosferycznej. Współczynnik korelacji dla liczby dni mroźnych w Krakowie i Pradze jest wyższy niż ten sam współczynnik dla liczby dni bardzo mroźnych. Dni mrożnei bardzo mrożne pojawiają się najczęściej w czasie występowania wyżu i klina wyżowego w Europie Środkowej, jak również wyżu nad Skandynawią. Ostatnio istnieje tendencja spadkowa w występowaniu obu tych typów dni, co jest wynikiem cyrkulacji atmosferycznej i czynników antropogenicznych. The paper attempts an evaluation of the variability of frosty days (t,.", < Q0C) and' days with severe frost (t,.", <-IQ°C) in Cracowand Prague for the period 1845/46-1995/96 in relation to the atmospheric circulation factors. The correlation coefficient for the numbers of frosty days in Cracow and Prague is higher than the same coefficient for the numbers of days with severe frost. Both frosty days and days with severe frost occur most often together with high pressure centre and anticyclonic wedge in Central Europe and also with high pressure centre over Scandinavia. Recently there is a decreasing tendency in the occurrence of both types of days, which is the result of the atmospheric circulation and anthropogenic factors.
EN
The paper attempts an evaluation of the variability of frosty days (t,.", < Q0C) and' days
with severe frost (t,.", <-IQ°C) in Cracowand Prague for the period 1845/46-1995/96 in
relation to the atmospheric circulation factors. The correlation coefficient for the numbers of
frosty days in Cracow and Prague is higher than the same coefficient for the numbers of
days with severe frost. Both frosty days and days with severe frost occur most often together
with high pressure centre and anticyclonic wedge in Central Europe and also with high pressure
centre over Scandinavia. Recently there is a decreasing tendency in the occurrence of both
types of days, which is the result of the atmospheric circulation and anthropogenic factors.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3069
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.