PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931-1995

Content
Title variants
EN
Ekstremalne warunki opadowe w Łodzi w okresie 1931-1995
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu analizowano szereg dobowych sum opadu z Łodzi z okresu 1931-1995.
Przedstawiono roczny bieg częstości występowania dni bez opadu i z opadem w poszczególnych
przedziałach wartości. Stwierdzono, że pojawienie się opadu zależy w większym stopniu od
charakteru cyrkulacji niż od kierunku napływu mas. Badano długoletnią zmienność częstości
dni bez opadu, dni z sumą opadu powyżej 10 mm i największej dobowej sumy opadu w roku.
Pokazano, że najwyższe dobowe sumy opadu pojawiają się w dniach o cyrkulacji Eo
EN
Record of daily precipitation totals from Łódź from the period 1931-1995 has been
analysed. The annual courses of frequencies of days without precipitation and with precipitation
in particular ranges were presented. It was shown that occurrence of precipitation is stronger
related to the character of circulation than to direction of air mass advection. Long-term
variability of frequencies of days without precipitation, days with totals exceeding 10 mm/day
and long-term variability of the highest daily total during the year were analysed. It was
shown that the highest daily totals occur in day with circulation of type Eo.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3068
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.